Terras: Siilil kontrollime maakaitse toimimist

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras saabumas Tartusse Wildcat helikopteriga.

FOTO: Rein Säinas

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ütles täna Miinisadamas aset leidnud suurõppust Siil tutvustaval üritusel, et käimasoleval õppusel kontrollitakse eelkõige Eesti maakaitse toimimist, mille põhivundamendi on loonud Kaitseliidu malevad, malevkonnad, kompaniid ja rühmad.

Terrase sõnul on Siili näol tegemist pärastsõjaaegse Eesti ajaloo suurima õppusega, kuhu panustavad ka politseinikud, päästeametnikud, vanglaametnikud ja tervishoiutöötajad.

Miinisadamas toimunud üritusel andsid kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ülevaate õppuse juhtstaabi kokkukutsumisest, formeerimisest ja õppuse senisest käigust.

Samuti inspekteeris kaitseväe juhataja täna Harjumaal sisejulgeoleku ülesandeid täitvaid Põhja maakaitseringkonna üksuseid ning kohtus Kaitseliidu Harju, Tallinna ja Rapla malevate liikmete ning Soome reservväelastega. Kindral Terras avaldas tunnustust õppusel osalemise eest ja ütles, et tema üldmulje osalejate varustusest ning väljaõppest on väga hea.

Selleaastase Siili peamiseks eesmärgiks on harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise keskkonnas. Õppus hõlmab kogu Eestit ning keskendub lõpuosas Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis toimuvale lahingutegevusele.

Õppus jaguneb kolme etappi, millest esimese 2. kuni 4. maini kestval õppusel osalevad üksused saavutavad lahinguvalmiduse; teises 4. kuni 7. maini kestvas faasis üksuste koostööõpe ja kolmandas etapis 8. kuni 12. maini õppelahingud.

Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja sel osaleb kokku üle 15 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlas- ning partnerriikide kaitseväelase.

Õppust on saabunud vaatlema üle 30 välisvaatleja OSCE-st ja teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Viimati toimus Siil 2015. aastal.

Fotod suurõppuse Siil üritusest Miinisadamas

Tagasi üles