Galerii: Põlva haigla sünnitusosakonna kaitseks koguti üle 9000 allkirja

Liikumine «Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks» andis täna tervise- ja tööminister Riina Sikkutile üle Põlva sünnitusosakonna toetuseks kogutud 9238 allkirja.

Petitsiooni esitajad soovivad, et minister vaataks üle Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsuse ning leiaks teenuse pakkumiseks Põlvas edasised võimalused.

Samuti on neil Sikkutile palve, et minister võtaks seisukoha, kuidas edaspidi suurt kogukonda puudutavad meditsiinivaldkonna otsused ja muudatused läbi tuleks viia.

Petitsioonis rõhutatakse, et Põlvas pakutav sünnitusteenus on ohutu ja kvaliteetne ning Põlvas sünnitanute number aastal 2017. tõusis. Lisaks juhitakse tähelepanu maapiirkondade muredele ning teenuste, sealhulgas meditsiiniteenuste kättesaadavusele.

Põlva kogukond ootab, et lisaks sünnitusosakonna jätkamisele töötataks riiklikul tasandil välja terviklahendus meditsiiniteenuste ja eriarstiabi pakkumisele, mis võtaksid arvesse patsientide vajadusi ja soove muuhulgas ka maapiirkondades. Kagu-Eesti elanikkond kardab, et peagi tuleb võitlema asuda järgmiste teenuste kadumise vastu.

Petitsioon algatati 22. märtsil liikumise «Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks», pärast Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsuse teatavaks tegemist, sest kohaliku kogukonna jaoks oli ebaselge, kes täpsemalt sellise otsuse tegi, mis argumentidel otsus põhineb ning miks ei kaasatud kohalikku kogukonda nii suure otsuse tegemisse.

Tagasi üles
Back