Eestlaste hinnangul on Euroopa Liidu suurim mure immigratsioon

Euroopa Liidu lipp Euroopa Kommisjoni hoone ees Brüsselis

FOTO: SCANPIX

Eesti elanike hinnangul on Euroopa Liidu kõige põletavam probleem immigratsioon, selgub Eurobaromeetri märtsis läbiviidud küsitluse tulemustest, mis neljapäeval avaldati.

Eestlastest peab Euroopa Liidu ees seisvatest teemadest immigratsiooni kõige tähtsamaks 62 protsenti, mis on EL-i kõrgeim näitaja. Rändeteemat peeti ka EL-is keskmiselt kõige tähtsamaks, kuid selle seadis esikohale siiski ainult 38 protsenti kõigist vastanutest.  

Immigratsiooni oli suurimaks mureks veel Tšehhis (58 protsenti), Ungaris (56 protsenti), Maltal (55 protsenti), Taanis (54 protsenti). Kõige vähem pidasid rännet EL-i jaoks probleemiks Portugali (16 protsenti), Horvaatia (26 protsenti), Ühendkuningriigi ja Rumeenia (mõlemad 29 protsenti) elanikud.  

Eestlaste jaoks oli Euroopa Liidu keskmisest olulisem ka terrorismi teema, mida tõi tähtsana esile 35 protsenti vastunutest, EL-i keskmine oli 29 protsenti.

Eesti elanike kahtlust Euroopa Liidu suutlikkusse rände-teemasid juhtida iseloomustab ka eestlaste vähene tooetus EL-i ühtsele migratsioonipoliitikale. Kui praktiliselt kõigis teistes valdkondades toetavad Eesti elanikud EL-i keskmisest rohkem Euroopa Liidu ühispoliitikaid ja algatusi, siis EL-i ühist rändepoliitikat pooldab 48 protsenti eestlastest võrrelduna 68 protsendiga Euroopa Liidus keskmiselt.  

Eurobaromeeter küsitles märtsis näost-näkku intervjuude käigus umbes tuhandet inimest igas liikmesriigis, Eestis viidi küsitlus läbi 17. - 26. märtsini, intervjueeriti 1021 inimest.

Tagasi üles