Kiisler: Eesti jaoks oleks suur asi, kui Tallinn hangiks biogaasil sõitvad bussid

Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Keskkonnaminister Siim Kiisler märkis, et üks võimalus, kuidas vähendada CO2- ja õhusaasteainete heidet transpordisektoris, on näidata eeskuju avalikus sektoris hangitavate sõidukitega. Näiteks soovitab ta Tallinna linnavalitsusel hankida biogaasi kasutusel toimivaid busse. 

Keskkonnaminister Siim Kiisler toonitas eilsel valitsuse pressikonverentsil, et Eestis tuleb rohkem mõelda selle peale, kuidas heidet vähendada. Et inimesi on raske oma igapäevaharjumusi muutma sundida, oleks üks võimalus näidata eeskuju avalikus sektoris, näiteks hankides riigiasutuste ametisõidukiteks elektrisõidukeid või ühistranspordiks rohkem biogaasil sõitvaid busse. 

«Peame midagi selles suunas tegema. Kõige lihtsam on avalikul sektoril teha muudatusi just selles osas, kuidas me ise oma hankeid teeme,» ütles Kiisler. 

«Üks asi on ühistransport, kus on suur kütusekasutus,» tõi Kiisler näiteks. Ta lisas, et Eestis on positiivseks näiteks Pärnu, kes läks oma ühistranspordihankel üle gaasibussidele, ning Tartu. «Suur asi oleks Eesti riigi jaoks, kui Tallinna linnavalitsus nii kaugele jõuaks, et hangiks biogaasi kasutusel toimivaid busse,» ütles Kiisler. Tallinna linnatranspordi ASil on hetkel liine teenindamas vaid hübriid- ja diiselbussid.

Kiisleri sõnavõtt oli ajendatud Euroopa Liidu keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõust, mille mõte on kehtestada riikidele aastateks 2025 ja 2030 miinimumnõuded, kui suur peab olema riigihangetes keskkonnasõbralike sõidukite osakaal ning missugused on hankesse seatud tehnilised tingimused (näiteks alla mis taseme peab olema nende CO2 heide). Neid osakaalude suurusi ei ole veel kokku lepitud. Samuti on küsimus, kas üldse selliseid osakaale peaks kehtestama.

Algatuse eesmärk on suurendada keskkonnasõbralike ehk vähese heitmega ja heitmevabade sõidukite turule toomist riigihangete kaudu. 

Ettepaneku järgi toetaks Eesti keskkonnahoidlike riigihangete edendamist, et kiirendada Euroopa Liidus säästvale transpordile üleminekut ja vähendada CO2- ja õhusaasteainete heidet transpordisektoris.

Samas peab Eesti oluliseks keskkonnasõbraliku sõiduki määratluse ja minimaalsete hanke-eesmärkide täitmise puhul tehnoloogianeutraalsust, et hangetes oleks võimalik valida tehnoloogia, mis sobitub kõige paremini kohalike tingimustega ning samas vähendab CO2- ja õhusaasteainete heidet.

Eesti jaoks olulise punktina on välja toodud, et direktiivi nõuete täitmisest oleks võimalik vabastada siseturvalisuse ja tervishoiu valdkonnas kasutusel olevad alarmsõidukid.

Tagasi üles