President läheb saadikute palgavaidlusega riigikohtusse
Uudist täiendati kell 15.19!

President Ilves oma otsusest ei tagane ning läheb saadikute palgavaidlusega kohtusse.

FOTO: Peeter Langovits

President Toomas Hendrik Ilves ei anna riigikogule järgi ning on otsustanud saadikute palga külmutamise vaidluses pöörduda riigikohtusse.

President jääb oma otsusele kindlaks ja käitub vastavalt ning teeb taotluse riigikohtule, ütles presidendi kantselei pressiesindaja.

 Riigikogu võttis täna muutmata kujul vastu riigikogu saadikute nn palkade külmutamise seaduse, mille president jättis novembris välja kuulutamata ja saatis parlamenti arutamiseks tagasi.

Kui seaduse esmasel vastu võtmisel hääletas selle poolt 53 saadikut, siis täna andis Riigikogu liikmete ajutise palgakorralduse poolt oma hääle 58 riigikogulast, vastu oli Jaan Kundla. Reformierakonna saadikud jätsid ka täna hääletamata.

Eelnõu valmis kõigi riigikogu fraktsioonide ühistööna, kuid pärast juriidiliste vaidluste algust teatas Reformierakond, et nad seda eelnõu ei toeta, kuna see ei vasta põhiseadusele.

Presidendi põhjendused

«Otsustades omaenda palgaga seonduvaid küsimusi - olgu siis tasu suurendades või vähendades, muu töötulu saamise piiranguid seades või kaotades -, satuksid riigikogu liikmed paratamatult huvide konflikti,» põhjendas president otsust palkade külmutamise seadus välja kuulutamata jätta.

Kuna põhiseadus lubab riigikogul muuta vaid järgmise kooseisu palku, siis hõlmab sõna «muutmine» presidendi kinnitusel igasuguseid muudatusi: nii tasu suurendamist ja vähendamist kui ka tasu arvutamise põhimõtete muutmist; muu töötulu puhul täiendavate piirangute seadmist ja nende leevendamist.

Presidendi kinnitusel on selle keelu üheks eesmärgiks vältida olukorda, et saadikud tegeleksid omaenda tasu küsimustega populistlikel kaalutlustel, aga ka kaitsta parlamendi opositsiooni enamuse eest, kes võib mingil põhjusel soovida halvendada poliitiliste oponentide olukorda, vähendades palka või seades täiendavaid töötulu piiranguid.

Seadust väljakuulutamata jättes rõhutas Ilves, et ta ei anna hinnangut sellele, kas nimetatud seaduses sätestatud saadikute palga arvutamise ajutine kord on otstarbekas ja põhjendatud.

Tema hinnangul on riigikogu asunud otsustama küsimusi, milleks tal põhiseaduse kohaselt ei ole õigust.

«Taolise tegevusviisi aktsepteerimine avab võimaluse põhiseaduse sätet eiravate ja mõtet moonutavate otsustuste tegemiseks tulevikuski,» lisas ta.

Tagasi üles