Ettepanek: mupo kooliminejate tegelikke aadresse kontrollima

Munitsipaalpolitsei auto.

FOTO: Toomas Huik

Tallinna linnavolinik, Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe edastas volikogu istungil linnavalitsusele haridusministri soovituse laiendada munitsipaalpolitsei volitusi, nii et neil oleks õigus kontrollida, kas esimestesse klassidesse minevad lapsed tõepoolest elavad seal, kuhu nad on sisse kirjutatud.


Laanmäe sõnul olevat niisuguse ettepaneku teinud haridusminister Jaak Aaviksoo tänasel koolijuhtide seminaril. Koolijuht rääkis volikogu istungil, et Tallinna tänavune kooliminekupaanika oli tingitud seaduse nõudest, et kõik lapsed peavad minema esmajärjekorras oma elukoha järgsesse kooli.

Et elukohajärgne kool tähendab seda, et lapse elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on kooli lähedal, siis algas metsik koolide piirkondadesse sissekirjutamine. Laanmäe sõnul rääkisid koolijuhtide seminaril osalejad, et need lapsevanemad, kes lapse kooli lähedale sisse kirjutasid, registreerivad ennast sageli juba 5. septembri seisuga oma tegelikesse elukohtadesse tagasi.

Seda olukorda pole võimalik kuidagi lahendada, sest lapsevanemal on vaba valik, millisesse registrisse ennast kirja paneb. Teeksingi siinkohal linnavalitsusele ettepaneku laiendada munitsipaalpolitsei volitusi, et mupo hakkaks kontrollima kooli minejate tegelikke elukohti,» edastas Laanmäe ministri ettepaneku linnavõimule.
 

Tagasi üles