Õpetajate keskmine palk erineb linnati-vallati kaks korda

FOTO: SCANPIX

Napima õpetajate palgaga vallas teenib pedagoog kuus keskmiselt 472 eurot (alla 7400 krooni), mis on kaks korda vähem kui enim koolmeistreid austavas asulas. Kusjuures maksud on siinkohal veel tuludest maha arvamata.

Kui linnad-vallad õpetajate 2010. aasta keskmise palga põhjal pingeritta seada, siis kaks viimast on Jõgevamaal asuvad Kasepää ja Saare vald.

Neist esimeses teenib keskmine õpetaja kuus brutotulu 472, teises 509 eurot, selgub rahandusministeeriumi statistikast. Need on ka kaks ainsat valda, milles õpetaja kuupalk vanas rahas alla 8000 krooni jääb.

Rikkamate omavalitsuste õpetajad saavad seevastu poole suuremat sissetulekut. Esikohal on Tallinna külje all asuv Saue linn, mille keskmine õpetaja teenib kuus 952 eurot ehk veidi alla 15 000 krooni. Teisel kohal on Lääne-Virumaal asuv Kunda linn 925-eurose kuupalgaga.

Nii Kasepää kui Saue paistavad silma ka üldises palgapingereas – esimene on kõigi kohalike omavalitsuste võrdluses tagant viies, teine eest kuues.

Seevastu õpetajate võrdluses teiseks jäänud omavalitsused – tagantpoolt Saare vald ja eestpoolt Kunda linn - ei ole sama-aegselt üldise keskmise palga poolest vaesemate või rikkamate esikümnes.

Olgugi et Saare vald on õpetajate palgapingereas tagant teine, on ta keskmise palga ehk täpsemalt brutotulu pingereas 146. kohal ehk tagant poolt 86s.

Kunda linna õpetajate keskmine palk on küll vabariigi teine, kuid üldiste keskmiste võrdluses ollakse alles 38. kohal.

Taolised kõikumised tähendavad ka, et õpetaja keskmine palk on mõnes omavalitsuses linna-valla keskmisest kõrgem, teises aga madalam.

Eelmainitud neljast omavalitsusest kolmes jääb õpetaja palk üldkeskmisest madalamaks – Kasepääl on see 83, Saare vallas 77 protsenti valla keskmisest.

Õpetaja teenib ka üle keskmise

Saue linnas teenib õpetaja sisuliselt omavalitsuse keskmist palka (99 protsenti), seevastu Kunda linnas on õpetaja keskmine palk üldkeskmisest lausa veerandi võrra kõrgem.

Kuid kuidas läheb õpetajate pingereas neil linnadel-valdadel, mille üldine keskmine palk on vastavalt Eesti kõrgeim või madalam?

Selgub, et Eesti rikkaim omavalitsus – Viimsi vald Harjumaal – on õpetajate palkade pingereas alles 17. kohal. Seal õpetajatele kuus makstav 834 eurot moodustab valla keskmisest (1161 eurot) vaid 72 protsenti ehk siis isegi väiksema osakaalu kui Saare vallas.

Ka Eesti vaeseim omavalitsus – Peipsiääre vald Tartumaal – asub õpetajate võrdluses punase laterna rollist ohutus kauguses, 36. kohal. Seal teenib keskmine pedagoog 648 eurot kuus, mis on ligi kolmandiku võrra kõrgem kui valla keskmine. Eurodes mõõdetuna tähendab see keskmisele õpetajale Kasepää valla kolleegiga võrreldes kuus lausa 176 lisaeurot (2754 krooni).

Võrdluse aluseks on võetud palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2010. aastal. See saadakse, kui jagada kuu keskmine palgaks makstud summa kuu keskmise väljamaksete saajate arvuga.

Pedagoogide puhul on võetud aasta keskmine õpetajate arv linna-valla üldhariduskoolides ning jagatud see nende töötasu ja hüvitiste summaga. Õpetajate keskmine kuupalk oli 2010. aastal selle kohaselt 771 eurot.
 

Tagasi üles
Back