Vene juurdluskomitee algatas kriminaalasja Leedu kohtunike suhtes

Leedu auvahtkond vabaduse kaitsjate päeva mälestustseremoonial. Nõukogude väed ründasid 13. jaanuaril 1991. aastal Vilniuse teletorni, rünnakus hukkus 14 Leedu tsiviilisikut.

FOTO: Ints Kalnins / Reuters / Scanpix

Vene juurdluskomitee algatas kriminaalasja Leedu prokuröride ja kohtumike suhtes, kes uurivad Nõukogude sõjaväelaste osa 1991. aasta sündmustes, ütles juurdluskomitee esindaja Svetlana Petrenko.

«Juurdluskomitee uurimispeavalitsus algatas kriminaalasja Leedu peaprokuratuuri ja kohtunike vastu. Nende tegevuses on teadaolevalt süütu inimese kriminaalvastutusele võtmise kuriteo tunnuseid,»  ütles Petrenko täna.

Ametkonna andmetel on Leedu prokuratuuri ametnikud 2006. aastast kriminaalkorras jälitanud 60 endist NSV Liidu sõjaväelast, kellest suurem osa on Vene kodanikud.

Venemaa: Leedu kohtunikud tahtsid kukutada seaduslikku valitsust

«Leedu peaprokuratuuri organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni osakonna prokurör ja teised selle ametkonna ametiisikud on väljastanud Vene kodanike suhtes vastavasisulised protsessuaalsed otsused, mille kohaselt neid kahtlustatakse hulga kuritegude sooritamises Vilniuse 1991. aasta jaanuarikuu massirahutuste ajal, kus Leedu versiooni kohaselt hukkus Nõukogude sõjaväelaste süü tõttu 14 inimest ja üle 700 sai vigastada,» ütles Petrenko.

Ta märkis, et neile süüks pandavate tegude seas on osalemine Leedu riigi suveräänseid õigusi piiravas rühmas, mis püüdis kukutada Leedu väidetavalt seaduslikult moodustatud valitsust ja takistada selle tööd, samuti inimsusevastased ja sõjakuriteod.

«Vilniuse linnakohtu kohtunik väljastas Leedu prokuratuuritöötajate taotlusel venemaalaste tagaselja vahistamise määrused ja nad on kuulutatud tagaotsitavaiks,» ütles juurdluskomitee esindaja.

Tema sõnutsi peeti üks neist, Mihhail Golovatov, 2011. aastal Leedu palvel Austrias kinni, kuid olevat vabastatud seoses jälitamise põhjendamatusega, 2014. aastal võeti aga Leedus kinni endine NSV Liidu sõjaväelane Juri Mel ja on sealtpeale Leedus vahi all. Praegu menetleb tema asja Leedu kohus.

Leedus tulevad inimesed tänavale, et mälestada verise pühapäevana tuntud sündmusi.

FOTO: Darius Mataitis / Scanpix Baltics

Leedu prokuratuur käitub ebaseaduslikult ja ei suuda süüdistusi tõestada

«Leedu prokuratuuritöötajate tegevus on teadvalt ebaseaduslik, sest mainitud sündmused toimusid Leedu NSV Liitu kuulumise ajal ja väeüksused täitsid oma kohust NSV Liidu seaduste alusel,» ütles Petrenko.

Lisaks väitis ta, et süüdistusi Vene kodanikele ei ole suudetud objektiivselt tõendada.

«Tuleb rõhutada, et kohut venelaste üle peetakse Leedu 2011. aasta kriminaalseadustiku alusel, mis võeti vastu aastakümneid pärast 1991. aasta sündmusi, see tähendab seadust kohaldatakse tagasiulatuva jõuga,» ütles komitee esindaja, kelle väitel on see rahvusvahelise õiguse ja kriminaalprotsessi põhimõtete vastane.

«Venemaa juurdluskomitee otsus algatada kriminaalasi Leedu kodanike suhtes arvestab kehtivate Vene seaduste sätteid, sealhulgas, mis lubab võtta Vene seaduste alusel kriminaalvastutusele ka välismaalasi,» lausus Petrenko.

Leedu välisminister Linas Linkevičius

FOTO: MICHAL CIZEK / AFP

Leedu: kohtunikud ärgu sõitku Venemaale

Leedu välisminister Linas Linkevičius ütles vastuseks Venemaa sammule, et Leedu prokuröridel ja kohtunikel ei tasuks Venemaale ja selle sõltlasriikidesse reisida.

"Venemaale sõita ei ole ohutu, sest seal neid võidakse seal kinni pidada. Sama puudutab Venemaa satelliitriike. See on arusaadav soovitus," ütles Linkevičius täna BNS-ile.

Konkreetseid riike lisaks Venemaale minister nimetama ei hakanud.

Linkevičius nimetas Venemaa käitumist küüniliseks katseks survestada Leedu õigusemõistmist, arvestades, et Moskva keeldus tegemast koostööd Nõukogude agressiooni uurimisel.

Tagasi üles