Riigikontroll: põhikooli gümnaasiumist lahutamine oli poolik idee

FOTO: Lennart Rikk

Riigikontorolli hinnangul oli nii põhikooli gümnaasiumist lahutamise kui riigigümnaasiumide loomise idee poolik ja ebapiisavalt ette valmistatud.

«Riigikontrolli hinnangul on mõlema reformiplaani takerdumise põhjuseks vajakajäämised ettevalmistuses ning ebaselgus eesmärkides ja nende saavutamise vahendites,» selgub aastaaruandest, mille riigikontrolör parlamendi esimehele üle andis.

Riigikontrolli hinnangul ei mõelnud ministeerium läbi täpseid otsustamise ja rahastamise põhimõtteid, samuti jäi selgusetuks, kuidas aitavad uuendused neid probleeme lahendada, mille jaoks nad olid mõeldud.

«Muudatuste laiemale mõjule – keskhariduse üldise kvaliteedi parandamisele – pöörati ettevalmistusprotsessis vähe tähelepanu,» märgitakse dokumendis.

Haridusministeerium valmistas teatavasti aastatel 2009-2010 ette ulatuslikku üldhariduskoolide ümberkorraldamist, mis nägi ette lahutada põhikool gümnaasiumist ning seada tunduvalt karmimad nõuded gümnaasiumide suurusele.

Riigikogu ei kiitnud aga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi sellises ulatuses heaks ning planeeritud ümberkorraldused jäid koolivõrgus tegemata.

Riigikontroll märgib, et seejärel töötati välja riigigümnaasiumide moodustamise kava, mis on nüüdseks samuti peatatud.

«2011. aastal valitseb üldhariduse tuleviku asjus endiselt teadmatus ning üldharidusvõrgu reform, mille möödapääsmatuses ollakse põhimõtteliselt ammu üksmeelele jõutud, on taas kord takerdunud,» kirjutatakse dokumendis.
 

Tagasi üles