Kaitseministeerium: liitlasvägede kaasamine riigisiseste rahutuste ohjamisse on välistatud

Tapale saabus uus liitlasvägede üksus.

FOTO: Kaitseväe peastaap

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu hinnangul on riigikaitseõiguse revisjoni töörühm käitunud eriolukordade süsteemi ümberkujundamist arutades ülemäära innukalt.

Postimees kirjutas tänases paberlehes, kuidas riik soovib praeguse eriolukordade süsteemi ümber kujundada, sest see on kohmakas ega vasta praegusaegsetele julgeolekuohtudele, nagu näiteks terrorism või hübriidsõda. Ühe võimalusena ohte paremini tõrjuda nähakse tulevikus võimalust kaasata kriisiolukorras avaliku korra kaitsesse ka välisriigi relvajõudusid.

Selle ideega ei nõustu kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu. 

«Artiklis kirjeldatu ei saa mitte kunagi sündima. Kontseptsiooni koostajad on olnud antud juhul ülemäära innukad. Erakordselt kuum suvi on ka,» ütles Oidsalu. «Liitlasvägede kaasamine riigisiseste rahutuste ohjamisse on absoluutselt välistatud nii täna kui ka tulevikus,» ütles ta.

«Suuremahuliste hädaolukordade, nagu tulekahjud või muud loodusõnnetused, puhul, võib kõigi Eestis viibivate inimeste, kaasa arvatud liitlaste, toetus vajalikuks osutuda, kui nad vastavat tehnilist tuge näiteks kustutusautode või päästetehnika näol pakkuda saavad ja pakkuda otsustavad, aga pole kindel kas ka selleks on vaja seadusi muuta,» selgitas Oidsalu. 

Ta selgitas, et liitlasvägede kaasamise idee puhul ei ole praegu tegemist riigi kavatsusega, vaid esialgse kontseptsiooniga, mis kaardistab erinevad teoreetilised võimalused, mille suhtes praegu alles idee tasandil ministeeriumite arvamust oodatakse.

 
Tagasi üles