Õiguskantsler soovib ligipääsu konfidentsiaalsetele kohtumaterjalidele

Õiguskantsler Ülle Madise.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Õiguskantsler Ülle Madise palus neljapäeval justiitsministeeriumile saadetud kirjas võimaldada õiguskantsleri kantseleile juurdepääs ka konfidentsiaalsetele kohtute infosüsteemi materjalidele, et vajadusel algatada kohtunike vastu distsiplinaarmenetlusi.

Õiguskantsleri kantselei ametnikel on tööülesannete täitmiseks juurdepääs küll kohtute infosüsteemile, kuid puudub võimalus tutvuda konfidentsiaalsete menetluste ja dokumentidega, mis takistab seaduslike ülesannete täitmist.

Õiguskantsleri seadus näeb ette, et õiguskantsler peab jätma avalduse läbi vaatamata, kui samas asjas on jõustunud kohtuotsus või toimub kohtumenetlus. Kuna ta ei saa tutvuda konfidentsiaalseks märgitud kohtumaterjalidega, pole kantsleril võimalik järele vaadata, kas kohus on sama küsimuse kohta otsuse juba teinud või on kohtuasi pooleli.

Õiguskantsler võib kohtute seaduse alusel näiteks algatada kohtuniku vastu distsiplinaarmenetluse, kui ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused. Madise sõnul esitatakse avaldusi, milles palutakse algatada kohtunike vastu distsiplinaarmenetlus, ka konfidentsiaalsetes kohtuasjades.

Kohtuasja konfidentsiaalseks tunnistamise ja juurdepääsuõigused otsustab seesama kohtunik, kelle kohta esitatud kaebust on vaja kontrollida. Selline korraldus ei taga, et õiguskantsleril oleks võimalik distsiplinaarmenetluse algatamist erapooletult ja takistamatult otsustada.

Tagasi üles