Ülevaade: Vene mõjutustegevus Eesti, Läti ja Leedu eriteenistuse aastaraamatutes

Kaitsepolitsei aastaraamat

FOTO: Erik Prozes

Nii Eesti, Läti kui ka Leedu eriteenistuste aastaraamatutes on Baltnews ja sellega seotud inimesed olnud regulaarseks teemaks.

Leedu eriteenistus VSD

2017

Venemaa informatsioonipoliitikat Leedus tehakse Venemaalt rahastatud internetiportaalide sputniknews.lt ja baltnews.lt kaudu. Nende eesmärk on laiendada Venemaa mõju Leedu inforuumis, levitada läänevastast mõttelaadi ning kujundada Kremlit soosivat avalikku arvamust. 2017. aastal asusid need veebiportaalid Venemaa informatsioonipoliitika kujundajate ülesandel avaldama rohkem artikleid Leedus elava Poola vähemuse staatusest. Nad püüdsid õhutada etnilist vastandumist ja teravdada suhteid Leedu ja Poola vahel. Need väljaanded proovisid veenda oma auditooriumit, et Leedu diskrimineerib kohalikku Poola kogukonda, või jätta muljet, et Poola ei loobu territoriaalsetest nõuetest naabrite vastu.

2016

2016. aastal jätkas Baltnews.lt intensiivset tegevust Leedus. See veebileht tegi inforünnakuid Leedu vastu, kasutades ära ühiskondlikult tundlikke teemasid: holokaust, pagulased, terrorism ning etnilise vastandumise võimendamine. Veebileht ei püüdnud üksnes venekeelse lugejaskonna tähelepanu, vaid avaldas ka leedukeelse eriprojekti.

Läti vastuluureasutus DP

2017

Paralleelselt Sputniku Läti versiooniga jätkas tegutsemist Rossija Segodnja rahastatud baltnews.lv. Peatoimetajana jätkab Andrei Jakovlev. DP hinnangul jätkas see väljanne Venemaa geopoliitilistele huvidele vastava info levitamist Läti infoväljas.

2016

Baltnews.lv jätkas tööd Läti infoväljal (alates 2014. aastast). DP valduses oleva info järgi sai väjaanne raha Rossija Segodnjast. Sellegipoolest üritasid nii Rossija Segodnja kui ka baltnews.lv asutajad varjata Baltnewsi sidemeid Venemaa valitsuse omanduses oleva RSiga ning ühes sellega ka veebilehe peamist ülesannet: levitada Venemaa huve Läti infoväljal.

Arvestades, et baltnews.lv avaldas sageli infot Venemaa meediaväljaannetest ning veebilehtedelt, oli tulemuseks Venemaal toodetud info levitamine Lätis koos Venemaa geopoliitilisi huve toetavate sõnumite ja vaatenurkadega.

Eesti eriteenistus KAPO

2016

Balti riikide venekeelsetele elanikele suunatud ja varemgi kaitsepolitsei aastaraamatutes mainitud propagandaportaalide Baltnews tegevust koordineerib mitu Rossija Segodnja töötajat. Nad korraldavad peaaegu kogu portaali tööd ja selles kajastatavaid teemasid.

Koordinaatorid soovitavad regulaarselt teemasid ka Rossija Segodnja ametliku allharu Sputnik esindustele. Seeläbi koordineeritakse võrgustiku kaudu edastatavaid Venemaa sõnumeid. Lisaks kohustab Rossija Segodnja Eesti, Läti ja Leedu Baltnewsi portaali tegema koostööd Sputniku esindustega ning toetama ja dubleerima nende avaldatud uudiseid.

2015

Venemaa pöörab suurt tähelepanu oma sõnumite kajastamisele rahvusvahelises meedias. Sellele kaasaaitamiseks rahastatakse uute meediaressursside loomist välismaal, sealhulgas Eestis.

2013. aasta detsembris loodi Venemaa uudisteagentuuri RIA Novosti ja raadiokompanii Golos Rossii baasil Venemaa Föderatsiooni riiklik meediakompanii Rossija Segodnja. Alates 2015. aasta kevadest tegeleb Rossija Segodnja Eestis esinduse ning Sputniku eesti- ja venekeelse portaali loomisega. Sputniku tegevust Balti riikides suunab Rossija Segodnja töötaja Andrei Blagodõrenko. Eesti esindust kureerivad Moskvast Marina Perekrestova ja Liana Minasjan.

Analoogne näide on 2014. aasta sügisel Eestis, Lätis ja Leedus ühel ja samal ajal käivitatud Baltnewsi uudiseportaal.

2014

Venemaal on instrumendid välispoliitilise propaganda tegemiseks, kuid on ilmne vajadus neid täiustada, integreerida ja koostööd tugevdada. Instrumentidena nähakse eelkõige uusi välisriikidesse suunatud propagandakanaleid. Näiteks võib tuua Venemaa riikliku infoagentuuri Rossija Segodnja loomise 2013. aastal. Sellele eelnes ingliskeelse telekanali Russia Today loomine, mis (nüüd juba infoagentuuri Rossija Segodnja koosseisus RT nime all) edastab teleuudiseid ka araabia, hispaania ja saksa keeles.

Veel üks selline näide on Rossija Segodnja rahastatava Baltnewsi meediabrändi loomine Balti riikides. Nimelt käivitati Eestis, Lätis ja Leedus 2014. aasta oktoobris uus meediaprojekt: ühtse kaubamärgi Baltnews all alustasid tegevust venekeelsed portaalid baltnews.ee, baltnews.lt ja baltnews.lv.

Üks Baltnewsi projekti käivitajaid oli aktiivselt Venemaa naaberriikides mõjutustegevuses osaleva Euraasia Majandusühenduse Instituudi peadirektor Vladimir Lepehhin, kes käis 2014. aasta kevadel Eestis. Lepehhin kuulub Rossija Segodnja ja Aleksandr Zinovjevi biograafia instituudi loodud Zinovjevi klubisse. Selle Kremli propaganda ajutrusti kaasesimees on Rossija Segodnja peadirektor Dmitri Kisseljov. Kohtumistel Kornilovi ja teiste aktivistidega arutati Baltnewsi projekti käivitamist ja rahastamist.

Tagasi üles