Ansip lubas Ergma palvel paketteelnõudest hoiduda

FOTO: Panther Media/Scanpix

Peaminister Andrus Ansip lubas Ene Ergmale, et valitsus hoidub edaspidi paketteelnõude esitamisest, et riigikogu saaks eelnõusid menetleda valdkondade kaupa.

«Seadusemuudatuste ettepanekute nn paketteelnõudena vormistamise eesmärgiks oli võimaldada riigikogul neid menetleda ühel ajal riigieelarve eelnõuga, et nendes eelnõudes tehtavate võimalike muudatustega saaks kohe arvestada riigieelarve eelnõu menetlemisel,» põhjendas Ansip oma vastuskirjas riigikogu esimehele.

«Eelnõude sellisel vormistamisel pidasime silmas otstarbekust, kuid eelkõige oli ja on valitsuse soov vältida nende eelnõude ja riigieelarve eelnõu vaheliste vastuolude tekkimist ning tagada seeläbi vastuvõetavate seaduste kvaliteet,» kinnitas ta.

«Valitsus peab oluliseks, et seaduseelnõusid menetletaks riigikogus parlamendi töökorraldusega kõige paremini sobival viisil. Arvestame seetõttu kindlasti Teie soovi, et riigikogu saaks eelnõusid menetleda valdkonnapõhiselt,» lubas Ansip, lisades, et riigikantselei saadab Ergma kirja edasi kõigile ministeeriumidele teadmiseks ja edasises töös arvestamiseks.

Riigikogu esimees Ene Ergma saatis teisipäeval peaministrile kirja, milles palus valitsusel loobuda pakketteelnõudest, mis reguleerivad korraga väga erinevaid valdkondi. Teda ajendasid kirjutama valitsuse 28. septembril algatatud kaks eelnõu, mis muutsid riigieelarvega seonduvalt veel väga mitmeid valdkondi.

Nii muudab seaduseelnõu 100SE seoses 2012. aasta riigieelarve seadusega alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, Eesti Haigekassa seadust, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadust, töötuskindlustuse seadust ja prokuratuuriseaduse muutmise seadust.

Seaduseelnõu 101SE muudab paketina Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadust, kõrgemate riigiteenijate ametipalade seadust, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seadusi, riigieelarve seadust ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teisi seadusi.

Ergma viitas, et nende pakettidega soovitakse muuta korraga enam kui paarikümmend seadust, kuid keeruline on neis leida ühist nimetajat, mis põhjendaks eelnõude algatamist ühe tervikliku eelnõuna.
 

Tagasi üles