Reinsalu tegi ettepaneku riigireeturitelt kodakondsus ära võtta

Urmas Reinsalu.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi ettepaneku täiendada seadust nii, et Eesti Vabariigi naturalisatsiooni korras omistatud kodakondsus võetakse ära isikult, kes on riigireetur või osaleb terroristlikus tegevus. 

Ministri sõnul peab olema edaspidi riigivastase kuriteona olema karistatav Eesti Vabariigi vastase suhte pidamine välisriigiga eesmärgiga panna toime riigivastane kuritegu ning samuti Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud tegevus. «Nende sätete alusel tekib Eesti Vabariigil reaalne õiguslik võimalus sanktsioneerida välisriigi ülesandel nii avaliku sensitiivse info kogujaid, mõjuagente kui riigireetmise kavandajaid,» märkis Reinsalu. 

Reinsalu saatis riigikogu õiguskomisjonile ettepaneku täiendada menetluses olevat riigireetmist tõkestavat seadust nii, et Eesti Vabariigi naturalisatsiooni korras omistatud kodakondsus võetakse ära isikult, kes on toime pannud riigireetmise või osaleb terroristlikus tegevuses.

Reinsalu hinnangul on elementaarne, et isikutelt, kes on kodakondsuse saamisel andnud vande Eesti Vabariigile ja reedavad seda vannet, võetakse kodakondsus ära. Kodakondsust ei saa ära võtta isikult, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Kehtivas õiguses võetakse kodakondsus ära isikult, kes on:

1) astunud Eesti kodanikuna välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse Vabariigi Valitsuse loata;

2) astunud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni;

3) püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti põhiseaduslikku korda;

4) Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise;

5) mõne muu riigi kodakondsuses, kuid ei ole vabastatud Eesti kodakondsusest.

Seaduses loetletud aluste kõrval on ka teisi juhtumeid, kus isiku käitumine on Eesti Vabariigi põhiväärtustega sedavõrd suures vastuolus, et tema kodakondsuse äravõtmine on õigustatud.

Reinsalu ettepaneku kohaselt täiendatakse kodakondsusseadust punktiga, mis võimaldab kodakondsuse ära võtta isikult, kes osaleb terroristliku ühenduse tegevuses või on avaldanud toetust terroristlikule ühendusele viisil, mis võib vahetult ohustada Eesti või muu riigi kodanike julgeolekut.

Allikas: seaduseelnõu muutmise ettepanek

Tagasi üles