Valitsus kinnitas plaani plasti keskkonnamõju vähendamiseks

Ühekordne plastiktops.

FOTO: SCANPIX

Valitsus kinnitas tänasel istungil Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi suhtes, mille peamine eesmärk on vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eeskätt veekeskkonnale.

Eelnõu sisaldab turupiiranguid, tootedisaini nõudeid, tarbimise vähendamist, märgistuse nõudeid, laiendatud tootjavastutust, liigiti kogumise eesmärke ning teadlikkuse suurendamise meetmeid. Eesti toetab eelnõu eesmärke, samas on oluline arvestada selle rakendamisel toodete elutsükli analüüsi ja vältida põhjendamatut halduskoormust. Samuti tuleb arvestada toiduhügieeni ja -ohutuse nõuetega. 

Valitsuse hinnangul on vajalik täpsustada, millised ühekordsed plastist toidupakendid kuuluvad eelnõu reguleerimisalasse. Samuti on teatavate ühekordsete plasttoodete turule laskmise piiranguid ettepanek toetada juhul, kui keelustatavatele toodetele on olemas mõistlikud alternatiivid.

Lisaks tegi keskkonnaminister valitsusele ettepaneku kaaluda võimalike alternatiivsete toodete nimekirja loomist ning toetada neid tootedisaini nõudeid, mille kohaselt võib ühekordselt kasutatavad joogipakendid turule lasta üksnes siis, kui korgid ja kaaned jäävad toote kasutamisel pakendi külge kinnitatuks.

Lisaks soovitab minister leida sobilikud lahendused plasti sisaldavate kalapüügivahendite ringlusse võtmise soodustamiseks.

Minister tõi oma ettepanekus välja, et direktiivi üle võtmiseks ja tootedisaini rakendamiseks tuleb liikmesriikidele jätta piisav aeg. Samuti ka ettevõtetele oma tootmisahelate kohandamiseks vastavalt uutele nõuetele.

Tagasi üles