Marko Aavik loobus andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohast
«Sõidan mõneks ajaks Eestist ära»

Marko Aavik

FOTO: MARINA PUSHKAR / PM/SCANPIX BALTICS

Justiitsminister Urmas Reinsalu edastas valitsusele ettepaneku tunnistada avaliku teenistuse seaduse alusel kehtetuks Marko Aaviku nimetamine andmekaitse inspektsiooni peadirektoriks. Aavik loobus ametikohast omal soovil.

«Sõidan mõneks ajaks Eestist ära. See on mu isiklik otsus ja ma ei soovi seda rohkem kommenteerida,» ütles Marko Aavik Postimehele. 

Valitsus nimetas Reinsalu ettepanekul Aaviku AKI peadirektoriks 21. juunil. Heakskiidu Aaviku kandidatuurile andis ka riigikogu põhiseaduskomisjon. Reinsalu ütles juunis, et Aavik on hea kandidaat sellele ametikohale. «Loodan, et tal saab olema hea koostöö parlamentaarset järelevalvet teostava põhiseaduskomisjoniga,» märkis minister.

Avaliku konkursi andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohale korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Aavik on töötanud alates 2007. aastast justiitsministeeriumi asekantslerina. Enne seda oli ta üheksa aastat vandeadvokaat. Aavik on lõpetanud 1999. aastal õigusinstituudi õigusteaduste alal ja 2017. aastal Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppe.

Andmekaitse inspektsioon teostab järelevalvet isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse täitmise üle. AKI peadirektori põhiülesandeks on kaitsta igaühe põhiõiguslikke õigusi ning aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektori leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss.

Andmekaitse inspektsiooni senine peadirektor Viljar Peep asub 1. oktoobril ametisse justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantslerina.

Tagasi üles