Heiki Loodist saab riigikohtunik

Heiki Loot

FOTO: Sander Ilvest

Riigikogu nimetas täna uueks riigikohtu liikmeks praeguse riigisekretäri Heiki Loodi. 

Veebruaris otsustas riigikogu toonase riigikohtuniku Indrek Koolmeistri tema enda soovil ametist vabastada. Koolmeistriviimaseks tööpäevaks jäi selle aasta 30. juuni. Seetõttu kuulutas riigikohtu esimees Priit Pikamäe riigikohtu uue liikme leidmiseks välja avaliku konkursi. Uue riigikohtuniku leidmiseks kuulas Pikamäe ära riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse ning esitas seejärel riigikogule riigikohtuniku ametisse nimetamiseks Loodi kandidatuuri.

Loot on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala. 1994. aastal alustas ta tööd riigikohtu esimehe abina, kust liikus 1995. aastal justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna juhatajaks. Osakonna juhatajana vastutas Loot avaliku õiguse valdkonna õigusloome suunamise ja koordineerimise eest. Tema toel valmistati ette ja algatati muu hulgas haldusõiguse ja karistusõiguse reform. Aastatel 1998–2003 oli Loot sisekaitseakadeemia rektor. Tema ametiajal kujundati senine riigikaitse kallakuga akadeemia ümber avaliku teenistuse rakenduskõrgkooliks. Alates 2003. aastast on Heiki riigisekretär. Riigisekretärina on tema peamiseks ülesandeks olnud valitsuse töö korraldamine ja riigikantselei juhtimine.

Pikamäe kaaskirjas märgitakse, et Loodil on pikaajaline ja väga mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus ning tema roll õigusloome reformide käivitamisel ja riiklike institutsioonide ülesehitamisel-arendamisel on olnud märkimisväärne. 

Loodi riigikohtu ametisse nimetamise poolt hääletas 64 ja vastu oli kuus riigikogu liiget, erapooletuid oli kaks.

Loot alustab tööd riigikohtunikuna 3. detsembril. 

Tagasi üles