Fotod ja video: mereväe reservväelased harjutasid Mere-siilil laevakaitset

Õppusel Mere-siil 2018 osalevatele reservväelastele päädis nädala hakul alanud laevakaitsmise väljaõpe eile praktiliste harjutustega merel, mille käigus saavutati valmidus ühtse meeskonnana tegutsemiseks.

Formeerimisjärgse väljaõppe kulminatsioonina harjutasid laevakaitsele spetsialiseerunud reservväelased laevade kontrollimist, rünnakute tõrjumist ja kiirpaatidega liikumist kaitset vajavatele laevadele. Harjutuse edukalt läbinud reservväelased on valmis vajadusel kaitsma nii kaitseväe- kui ka tsiviilaluseid.

Õppusele olid kutsutud varasemalt laevakaitse baaskursuse läbinud ja mereväebaasi baasikaitse kompaniis teeninud reservväelased. Harjutustel osalenute hulgas oli ka sõjalistel laevakaitsemissioonidel panustanud veterane.

Samaaegselt väljaõppega Põhja-Tallinnas asuvas Miinisadama linnakus toimuvad Tartus Kaitseväe ühendatud õppeasutuste matkekeskuses reservväelaste juhtimisharjutused.

Mere-siil 2018 on Eesti mereväe seni suurim õppekogunemine, millest võtavad osa mereväe reservstruktuuri kuuluvad laevastiku 81. ning mereväebaasi 82. üksusesse kuuluvad reservväelased.

27. septembrini kestvast õppusest võtab kokku osa ligi 200 reservväelast, tegevväelast, ajateenijat ja kaitseliitlast. Kaasatud on ka mereväe partnerid Kaitseliidu meredivisjonist, politsei- ja piirivalveametist, veeteede ametist ning riigikantseleist.

Tagasi üles
Back