Riigikohus: pole tõendatud, et torulukkseppa täägiga pussitanud mees tahtis teda tappa

Pussitamine leidis aset esiplaanil olevas punase katusega majas.

FOTO: Peeter Langovits

Riigikohus tühistas reedel Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti Tallinna kesklinnas oma koju saabunud torulukkseppa täägiga korduvalt pussitanud mees süüdi tapmiskatses.

Riigikohus leidis, et Tallinna ringkonnakohus pani Roman Grosmelderi tapmiskatses süüdi mõistes toime kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise. Riigikohus saatis kriminaalasja tagasi Tallinna ringkonnakohtule, kohustades viimaste tegema uue kohtuotsuse samas kohtukoosseisus.

Nimelt leidis riigikohus, et ringkonnakohus jättis analüüsimata võimaluse, et ohvrit täägiga rünnanud Grosmelder võis ohvri tapmisest loobuda.

Kui Grosmelder ka tegi kannatanut täägiga lüües vastavalt oma ettekujutusele esialgu kõik endast oleneva kannatanu surma põhjustamiseks, ei ole siiski välja selgitatud, kas ja mil viisil oli tal võimalik pärast kannatanule vigastuste tekitamist tapmiskatsest loobuda ning kas ta loobus tegevusetuks jäämisega vabatahtlikult tapmiskatsest.

Grosmelderi kaitsja taotles oma kaitsealuse süüdistuse ümberkvalifitseerimist tapmiskatsest raske tervisekahjustuse tekitamiseks. Riigikohus nõustus, et asjaolud osutasid äratuntavalt võimalusele, et kannatanu surm jäi saabumata süüdistatava vaba tahte tõttu. Kuna Grosmelder äratas kannatanu, võimaldas kutsuda kiirabi ja hoidus täiendavate vigastuste tekitamisest, oleks kohus pidanud kontrollima, kas süüdistatav loobus oma kuriteo lõpuleviimisest.

Kuna apellatsioonis tõstatatud küsimustele vastamine eeldab täiendavate faktiliste asjaolude tuvastamist, otsustas riigikohus, et kriminaalasi tuleb rikkumise kõrvaldamiseks tagastada ringkonnakohtule uue kohtuotsuse tegemiseks samas kohtukoosseisus.

Harju maakohus mõistis mullu 16. oktoobril Roman Grosmelderi süüdi talle koju külla tulnud torulukksepa tapmiskatses ja karistas teda üheksa aasta pikkuse vangistusega.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi ründas Grosmelder 30. detsembril 2016 talle külla tulnud 66-aastast torulukkseppa Vladimirit. Veretöö toime panemiseks kasutas Roman süüdistuse järgi 24,5 sentimeetri pikkust tääki, mille politsei leidis sündmuskohalt samal ööl.

Kannatanu ütluste kohaselt tuli ta teadvusele, kui Grosmelder teda äratas. Seejärel helistas pussitada saanud mees sõpradele, et neid appi kutsuda, ja pärast mitmeid telefonikõnesid tuli sündmuskohale üks sõber, kes kutsus kiirabi.

Maakohtu otsuse apelleerinud Grosmelderi kaitsja märkis, et kuna kohtuarstliku ekspertiisi akti kohaselt möödus vigastuste tekitamisest kuni kannatanu haiglasse viimiseni umbes 3-6 tundi, on alusetu kohtu seisukoht, et kannatanu surm jäi saabumata üksnes kiire arstiabi osutamise tõttu. Kaitsja leidis, et kui Grosmelder oleks tahtnud oma ohvrit tappa, oleks ta saanud oma plaani takistusteta realiseerida.

Tallinna ringkonnakohus arutas kaitsja apellatsiooni tänavu 3. jaanuaril ja otsustas jätta Harju maakohtu otsuse muutmata.

Kaitsja kaebas otsuse edasi riigikohtusse, kes otsustas reedel, saata kriminaalasja tagasi ringkonnakohtusse.

Tagasi üles