Võru vald kaalub Est-Fori tehase uuringute alustamist

Miljardieurost puidurafineerimistehast rajada sooviv Est-For Invest kuulab maad Saarde vallas.

FOTO: Ants Liigus

Võru vallavolikogu kaalub tselluloositehase eestvedajate palvet uurida Võru valla maid, kuhu võiks rajada puidurafineerimistehase. 

Sel esmaspäeval edastasid Est-For Invest OÜ juhid Aadu Polli ja Margus Kohava Võru valla juhtidele avalduse, milles palutakse Võru vallavolikogul toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Võru valla territooriumil. 

Avalduses toodi välja tingimused, millele peaks tselluloositehase asukoht vastama. 

Planeeritava tehase rajamiseks on vajalik ligikaudu 100 ha suuruse pindalaga sobiliku maa-ala leidmine. Lisaks peaks tehase läheduses olema tooraine ja toodangu transpordiks vajalikud head ühendused põhimaantee ja raudtee näol.

Märgiti ka ära, et planeeritava tehase vee sissevõtt saaks toimuda Lämmijärvest ja puhastatud heitvee väljalask oleks võimalik planeerida Lämmijärve.

Brüsselis toimunud ja videosilla abil vallamaja seinale kuvatud Võru vallavolikogu istungil jõuti kokkuleppele, et avaldus toetamine tasub kaalumist.

Tagasi üles