Tallinna linnavalitsus võttis vastu kõigi aegade suurima linnaeelarve

FOTO: SCANPIX

Tallinna linnavalitsus saatis volikogu menetlusse linna tuleva aasta eelarve, mille kogumaht on 761 258 924 eurot.

See on ligi 80 miljonit eurot rohkem kui selle aasta esialgne eelarve. Linnapea Taavi Aasa sõnul on eelarve peamiseks tuluallikaks üksikisiku tulumaks, millele eeldatakse ligi kaheksaprotsendilist kasvu. «Kasvu taga on tallinlaste arvu kasv, samuti brutotulu kasv Tallinnas ja hea meel on tõdeda ka seda, et vabariigi valitsus on omavalitsuste tulubaasi suurendanud,» ütles Aas.

Linnaeelarve suurim valdkond on haridus, peaaegu 32 protsenti. Järgmine on linnatransport, mis moodustab eelarvest ligi 17 protsenti ja kolmas sotsiaalvaldkond – 12,6 protsenti.

«Märksõnu vaadates võiks seda nimetada puuetega inimestele suunatud eelarveks, sest neile on mõeldud nii kulude kui investeeringute poole peal. Oluline on hooldajatoetuse määra suurenemine ja kui varasemalt on seda määra suurendatud nelja-viie euro kaupa, siis seekord otsustasime teha seda märgatavalt suuremalt, ehk hooldajatoetuse määr sügava puudega isikutele tõuseb 40 eurolt sajale eurole ja raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole,» loetles Aas. Raske ja sügava puudega laste tugiisiku tunnitasu tõuseb viielt eurolt kuuele. Kümme protsenti suureneb ka teistel sotsiaalvaldkonna aladel töötavate inimeste palk.

Sellele lisaks tõuseb ka kultuuritöötajate ja noorsootöötajate palk. Noorsootöötajate palga alammäär tõuseb tuhande euroni. Kuueprotsendiline palgakasv ootab ka ühissõidukijuhte.

Investeeringute kogumaht on tuleval aastal 135 miljonit eurot. Kõige rohkem, kokku üle 46 miljoni euro in vesteeritakse teedesse ja tänavatesse. «Kui siia lisada veel kulude real olevad hooldusremondi summad, siis teede ja tänavate korrashoiule kulutatakse järgmisel aastal üle 50 miljoni euro,» ütles Aas.

Haridusvaldkonda investeeritakse kokku 45 miljonit eurot, sellest 13 miljonit on ette nähtud lasteaedadele. Kultuurivaldkonna investeeringuid on kokku 20 miljonit eurot. «Siin on loomulikult oma jälg sellel, et linnateater saab endale uue hoone. Lisaks linnateatri vanalinnas asuvale kvartalile investeeritakse ka linnateatri töökotta Suur-Sõjamäe tänaval. Linnateater saab nii rekvisiitide töökoja kui rekvisiitide lao. Ja kuna linnateater peab ehitustööde ajaks ajutiselt kolima Salme kultuurikeskusse, siis täiendavalt investeeritakse ka sinna,» selgitas Aas.

Eelarve näeb ette ka 35 miljoni euro suuruse laenu võtmise investeeringute katteks. Olulisematest objektidest peaksid valmima Viljandi maantee, Kloostrimetsa tee ja Vabaõhukooli tee kergliiklusteed ning Õismäe raba terviserada, samuti Paagi tänav 10 ja Sõpruse puiestee 5 elamud. Samuti plaanib linn rajada näiteks Ehitajate tee suusatunneli ja Pae asumi jalakäijate promenaadi.

Linn plaanib ka Priisle pargi arendamist ning ligikaudu 200 amortiseerunud tänavavalgustusmasti välja vahetamist. Fookuses on ka Kalevi staadioni rekonstrueerimine koostöös riigiga.

Tagasi üles