Rahvaliitu ja rohelisi ähvardab sundlõpetamise hoiatus

FOTO: TPM

Kui Rahvaliit ja Erakond Eestimaa Rohelised ei esita 2010. aasta majandusaasta aruannet käesoleva aasta lõpuks, saavad erakonnad kohtult sundlõpetamise hoiatuse.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) saatis Harju maakohtu registriosakonnale kirja, milles komisjon juhib kohtu tähelepanu sellele, et Erakond Eestimaa Rohelised ja Rahvaliit ei ole esitanud 2010. aasta majandusaasta aruannet.

«Tähtajast on käesolevaks ajaks möödunud üle nelja kuu. ERJK on selgituste saamiseks pöördunud mõlema erakonna poole ja vastustest ilmneb mõlema erakonna juhatuse liikmete tahtmatus asjaga tegeleda,» tõdeb komisjon kirjas. «Komisjon palub võtta Harju maakohtu registriosakonnal seisukoht nende erakondade tegevusetuse osas.»

ERJK esimees Ardo Ojasalu ütles BNSile, et aastaaruannete saamiseks pöörduti kohtu poole seetõttu, et aastaaruannete kogumine ja kontrollimine on kohtu registriosakonna pädevuses. «Meie ise ei saa selles osas ettekirjutusi teha, aga samas tahaksime neid aruandeid näha, et kontrollida teiste aruannete vastavust aastaaruandele,» ütles Ojasalu.

Harju maakohtust kinnitati BNSile, et registriosakond ei ole siiani rohelistelt ega Rahvaliidult nõutud majandusaasta aruannet saanud. Maakohtu esindaja sõnul said Rahvaliit ja rohelised registripidajalt kolmapäeval meeldetuletused.

Kui erakonnad 2011. aasta lõpuks aruannet ei esita, tehakse neile 2012. aasta jaanuaris sundlõpetamise ehk erakonna registrist kustutamise hoiatused.

Erakonnaseaduse kohaselt on erakonna majandusaastaks kalendriaasta. Seadus kohustab erakonda kinnitatud majandusaasta aruande esitama koos vandeaudiitori aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks kohtu registriosakonnale, kes avalikustab aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste veebipäringusüsteemis.

Kui mittetulundusühing ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.
 

Tagasi üles