Pildid: seakasvataja nõuab kohtu kaudu Teet Soormilt miljoneid eurosid

Harju maakohtus jätkus täna kohtuprotsess, milles AS Rakvere Farmid nõuab oma eksjuhilt Teet Soormilt kahju hüvitamiseks miljoneid eurosid.

Kokku on Eesti suurim seakasvataja HKScan koos tütarfirmaga Rakvere Farmid esitanud Teet Soormi vastu kolm hagi, nõudest talt kokku üle 4,8 miljoni euro hüvitamist. Täna arutab kohus AS Rakvere Farmid hagi, kavas on tunnistajate kuulamine.

Rakvere Farmid nõuab hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt ligi kaks miljonit eurot ning viiviseid 227 000 eurot.

Ettevõtte hinnangul on eksjuhid tasunud endale väljateenitud aastaboonuseid, tehes nimetatud makseid OÜ Laventra esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Hagi kohaselt Rakvere Farmid nõukogu aastaboonuste maksmist ei otsustanud ning seetõttu on väljamaksed tehtud õigusliku aluseta ning Soorm ja Tuvi on juhatuse liikmetena omastanud tööandja vara OÜ-le Laventra tehtud maksete kaudu.

Hagi kohaselt tekkis Rakvere Farmidele kahju nii OÜ-le Laventra alusetult välja makstud tasude kui ka juhatuse liikme varjatud tasuna väljamaksmisest tekkinud maksukulu näol ehk kokku 1,97 miljonit eurot.

Teises hagis nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt 56 400 eurot ning viiviseid, kuna leiab, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel on Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Rakvere Farmide hinnangul on nendes lepingutes põllumaade renditasu määrad mitmekordselt madalamad sarnaste maade rendihindadest turutingimustel, samuti oleksid Soorm ja Tuvi juhatuse liikmetena saanud kahjulikud rendilepingud igal ajal üles öelda, kuid ei teinud seda.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõuab hagis Soormilt 2,6 miljonit eurot.

HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS-i Rakvere Lihakombinaat nimel – kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS – ja ASi Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nende garantiikirjadega garanteerib HKScan Estonia OÜ Ovolex, OÜ Nurkse Seafarm ja OÜ Raikküla Seakasvatus kohustusi kokku 2,6 miljoni euro ulatuses.

Nii Soorm kui ka Tuvi nõudeid ei tunnista ning vaidlevad hagidele kogu ulatuses vastu.

Soormi ja Tuvi väitel kutsuti nad juhatusest tagasi põhjendamatult ning alles pärast seda asuti ettevõttes läbi viima sisekontrolli, et nende hinnangul alusetult sisustada nende tagasikutsumise otsust.

Eksjuhtide väitel pakkusid HKScan grupi esindajad neile ise välja boonussüsteemi, et hoida neid oma ettevõttes, kuna neid peeti hinnatud spetsialistideks ja juhtideks.

Saades HKScan grupi esindajatelt boonussüsteemi, keeldusid Soorm ja Tuvi konkurendilt saadud tööpakkumisest ning 2008. aasta 10. novembril sõlmitigi juhatuse liikme lepingute lisa, kus sätestati ka boonussüsteem.

Nii kohustus Rakvere Farmid tasuma Soormile 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2013. aasta 31. detsembrini boonust, mille suuruseks oli viis protsenti iga aruandeaasta kasumist.

Soormi kinnitusel allkirjastas selle lepingu lisa Rakvere Farmide poolt nõukogu esimees Olli Antniemi ning lepingul on ka Kai Seikku ja Matti Perkonoja allkirjad, kes olid lepingu lisa sõlmimise hetkel samuti hageja ainuaktsionäri, ASi HKScan Estonia nõukogu liikmed.

Möödunud aasta novembris pidas keskkriminaalpolitsei kinni kaks HKScan Baltikumi juhtkonna endist liiget: Teet Soormi ja Mati Tuvi, keda on alust kahtlustada suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Lisaks peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises, teatas keskkriminaalpolitsei.

Seni kogutud tõendite järgi on alus Soormi ja Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ja samas ulatuses rahapesus, ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber.

«Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010–2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid,» rääkis Veber.

«Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara,» lisas prokurör.

Tagasi üles
Back