ERJK lubab Microsoftil pakkuda erakondadele tasuta küberturbeteenust

FOTO: BRIAN SNYDER / REUTERS

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) andis tarkvarafirmale Microsoft nõusoleku pakkuda erakondadele ja teistele valimiskampaaniaga seotud isikutele tasuta küberturbeteenust AccountGuard.

«ERJK on seisukohal, et erakonnaseadus ei piira erakondade õigust osta ja saada ettevõtetelt teenuseid, sealhulgas teenuste pakette, kui on täidetud tingimus, et need teenused on ühetaolistel alustel kättesaadavad kõigile erakonnaseaduse subjektidele, kes seda kasutada soovivad,» öeldakse ERJK esimehe Liisa Oviiri vastuskirjas ettevõttele.

Microsoft Estonia OÜ küsis ERJK-lt luba osutada Eesti erakondadele ja nende kandidaatidele, kampaaniameeskondadele ja vabatahtlikele abilistele, kes juba on Office 365 kliendid või Outlook.com või Hotmail.com meiliteenuse kasutajad, eelseisvatel valimistel enda pakutavat tasuta küberturbe teenust. 

Teenuse sisuks on Microsofti pilveteenuste nagu Office 365, Outlook.com ja Hotmail.com küberturvalisuse tagamine. Ettevõtte küberturbe meeskonnad jälgivad muu hulgas välisriikidelt lähtuvaid ründeid Microsofti klientide ja teenuste vastu. Kui Microsoft tuvastab, et jälgitav välisriik on võtnud sihikule mõne kliendi või klienti kahjustanud, teavitab ta sellest klienti ja annab teavet ründe tuvastamiseks ning edasiste rünnete eest kaitsmiseks.

«Mitmetes riikides hiljuti toimunud valimistel on ilmnenud välisriikide sekkumist valimiskampaaniasse eesmärgiga mõjutada valimistulemusi. Sekkumine seisneb muu hulgas küberrünnetes erakondade juhtkondade, kandidaatide, kampaaniatöötajate ja teiste abiliste, samuti valimiskampaaniaid analüüsivate mõttekodade ja kampaaniatele tehnilist tuge pakkuvate ettevõtete vastu,» märkis ettevõtte esindaja oma kirjas ERJK-le.

Ettevõte rõhutab, et pakub oma teenust mitte poliitilistel, vaid üksnes ärilistel ja infoturbe kaalutlustel. «Microsofti eesmärkideks teenuse pakkumisel on kaitsta valmimistega seotud kliente, kes võivad olla välisriikidelt lähtuvate rünnete sihtmärgiks; pakkuda valimistega seotud klientidele sisukamat teenust ja hoida olemasolevaid kliendisuhteid; küberohtude kasvades hoida Microsofti kui juhtiva IT-ettevõtja mainet ning suurendada valimistega seotud isikute teadlikkust nende kasutajakontode kaitse tähtsusest,» sedastab ettevõte.

Samuti lubab ettevõte, et pakub AccountGuardi teenust kõigile valimistega seotud isikutele sõltumata nende poliitilistest vaadetest või valimisplatvormist ega sekku mingil moel klientide poliitilisse tegevusse ega kogu teenusega liitujatelt teavet nende poliitilise tegevuse sisu kohta. 

Ettevõte küsis oma teenuse pakkumiseks luba ERJK-lt, kuna pidas võimalikuks, et seda võidakse tõlgendada annetusena. Komisjon leidis, et seda ei saa lugeda annetuseks ning seega on teenuse pakkumine lubatud. 

«ERJK nõustub Teie esitatud õigusliku analüüsiga antud küsimuses ja peab nimetatud teenuse pakkumist ning erakondade ja muude valimistega seotud isikute poolt teenuse kasutamist seaduslikuks,» märkis Oviir oma vastuses.

Eesti erinevad valimiste ja nende turvalisuse taghamisega seotud asutused on juba alustanud tegevust märtsikuiste riigikogu valimiste ning mai lõpus toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamiseks. Nii on riigikantselei loonud töised suhted spetsialistide tasemel Facebooki, Twitteri ja Google´iga, kandidaatidele korraldatakse teemakohaseid koolitusi ning Riigi Infosüsteemi Amet tegutseb koostöös valimisteenistusega valimiste infosüsteemide töökindluse tagamiseks. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles