Kaitsevägi ostab uued automaatrelvad USA relvatootjalt

Kaitseväele hangitavate automaattulirelvade näidislaskmine tänavu märtsis.

FOTO: Tairo Lutter

Kaitseväe ja teiste jõuametitele automaattulirelvade ostmiseks välja kuulutatud riigihankel tunnistati Lewis Machine & Tool Company pakkumine. 

Kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk tunnistas hankekomisjoni ettepanekul kaitseväe automaatulirelvade hanke edukaimaks pakkujaks USA relvatootja Lewis Machine  & Tool Company (LMT) pakkumuse, edastas keskus.

Pakkumuste hindamisel  moodustas 40 protsenti tehingu maksumus, 30 protsenti relvasüsteemi eluiga, 20 protsenti relva vastupidavus ehk garanteeritud laskude arv ning 10 protsenti märtsis korraldatud testlaskmise tulemus.

«Komisjon hindas eeskätt relvade töökindlust ja vastupidavust ning majanduslikku soodsust ehk projekti kogumaksumust,» ütles kolonel Sirk. «Meie eesmärgiks on osta automaat, mis on täpne, käepärane ja töökindel erinevates ilmastiku- ning keskkonnatingimustes. Vähem tähtis ei ole ka tehingu maksumus. Siin hindasime kogu hangitava relvastuse elutsükli maksumust, mitte vaid relvade ja lisavarustuse ostuhinda ning arvestasime kulutusi, mis tuleb teha järgneva 20 aasta jooksul,» ütles Sirk. 

Hankekomisjon hindas pärast märtsis Männikul läbi viidud laskmisi kolme kandidaadi pakkumust vastavalt hanketingimuste kriteeriumitele. Kolmest kandidaadist majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud tootja relvi kontrolliti põhjalikult tootjatehases. Hankekomisjon veendus relvatootja kirjalikkus pakkumuses esitatud relvade vastavuses hanke kriteeriumitele ja pakkumuses esitatule. Veenduti relva vastupidavuses jäätumisele, mudale, korrosioonile ja teistele keskkonnateguritele, samuti kontrolliti relvade täpsust, koormustaluvust ja ohutust. «Hankekomisjon jõudis veendumusele, et tegemist on meie nõudmistele vastava relvaga,» ütles kolonel Sirk.

Edukaima pakkuja välja kuulutamisele järgneb 14-päevane periood, mil hankel osalejatel on võimalik riigihanke tulemused vaidlustada.  Raam- ja hankelepingu sõlmimiseni on kavas jõuda lähikuudel.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas välja hanke kaitseväele 5,56-millimeetriste ja 7,62-millimeetriste automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks möödunud aasta juunis. Hankele esitas taotluse 14 tootjat, kellest kvalifitseerus üheksa tootjat.

Kaitseväe ja teiste jõuametitele automaattulirelvade ostmiseks välja kuulutatud riigihankele esitas käesoleva aasta jaanuariks pakkumuse neli relvatootjat: Heckler & Koch, Sig Sauer, Lewis Machine & Tool Company ning Patriot Ordnance Factory.

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab kaitseinvesteeringute keskus aastatel 2019-2021 umbes 16 000 automaattulirelva koos lisavarustusega.

Tehingu maksumus on 22 miljonit eurot. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama vajadusel täiendavate relvade ostmist aastani 2026. Uued automaattulirelvad lähevad esmalt 1. ja 2. jalaväebrigaadi ja seejärel kogu kaitseväe operatiivstruktuuri käsutusse, kus neid hakkavad kasutama nii kutselised kaitseväelased, ajateenijad kui ka kaitseliitlased.

LMT on USA 1980. aastal asutatud ettevõte, mis valmistab ja tarnib käsitulirelvi eeskätt USA militaar- ja jõustruktuuridele. Tema toodetud relvastust kasutavad Ühendkuningriigi eriüksus SAS ning Uus-Meremaa armee.

Tagasi üles
Back