Särgava: tuleb luua korteriühistute vaidlusi lahendav komisjon

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Helve Särgava poolt tänaseks kokku kutsutud korteriühistute ümarlauale kogunes saalitäis rahvast.

Särgava sõnul kutsus ta tänasele ümarlauale Tallinna korteriühistute juhatuste liikmeid, aga ka korteriomanikke, kes tahavad tõstatada kitsaskohti ühistu tegevuses. «Olen viimasel ajal kohtunud mitmete korteriühistute juhatustega, kes on mulle oma muresid kurtnud. Kutsusin kokku ümarlaua, et nendest probleemidest parem pilt ette saada ja siis edasi tegutseda,» lausus Särgava.

Ta väljendas üllatust ja heameelt, et ürituse vastu nii suur osalejate huvi on. Tema sõnul saavad tänasel ümarlaual peaasjalikult sõna korteriühistute esindajad ise. “Ma soovin, et nad saaksid suud puhtaks rääkida,» sõnas Särgava.

Pärast Särgava lühikest sissejuhatust tulidki ühistute esindajad oma probleemidega välja. Mõne asja kohta oskas endine kohtunik Särgava oma kogemusest nõu anda. Ta tõdes, et kohtud on korteriühistuid puudutavatest vaidlustest üle koormatud. Nii mõnegi probleemi kohta lubas ta linnavalitsusele arupärimise esitada.

Särgava pakkus ühtlasi välja idee luua kohtuväline korteriühistukomisjon. Seda toetasid ka kohalviibinud korteriühistute esindajad.

Särgava hinnangul on hädavajalik, et riik looks sarnaselt töövaidluskomisjonile ja üürikomisjonile ka korteriühistute komisjoni. «Taoline komisjon aitaks vähendada kohtute ülekoormust, vähendaks vaidlustele kuluvat aega ning hoiaks kokku raha. On oluline, et selle komisjoni looks just riik. Ei piisa sellest, et komisjoni nime all pakuks konsultatsioone üks või teine omavalitsus. Siin on vaja seaduse jõudu,» selgitas Särgava.

Tagasi üles