Eestlaste hinnangul on Euroopa Liidu suurim mure immigratsioon

Kreeka ja Makedoonia piir, kuhu püstitatud traattõkked peaksid illegaalset immigratsiooni pidurdama. ELi kontrollikoja hinnangul on migratsiooniga tegelemise raha tihti raisatud ilma pikema plaanita. FOTO: Vadim Ghirda / AP

Eesti elanike hinnangul on Euroopa Liidu kõige põletavam probleem immigratsioon ning selliselt arvajate hulk on kevadega võrreldes kasvanud, selgub Eurobaromeetri novembris läbiviidud küsitluse tulemustest, mis neljapäeval avaldati. 

Eestlastest peab Euroopa Liidu ees seisvatest teemadest immigratsiooni kõige tähtsamaks 65 protsenti, mis on EL-i kõrgeim näitaja. Rändeteemat peeti ka EL-is keskmiselt kõige tähtsamaks, kuid selle seadis esikohale siiski ainult 40 protsenti kõigist vastanutest.

Immigratsiooni-teema aktuaalsus on kasvanud nii eestlaste silmis kui Euroopa Liidus tervikuna - märtsis pidas seda EL-i kõige suuremaks mureks 62 protsenti eestlastest ja 38 protsenti EL-i kodanikest tervikuna.

Immigratsiooni toodi suurima murena välja kõigis riikides peale Portugali ja Rootsi, kus peeti kõige põletavamaks vastavalt terrorismi ja kliima teemat.

Eesti järel tõid immigratsiooni suurima probleemina välja veel 61 protsenti Malta elanikest, 58 protsenti Tšehhi ja Sloveenia kodanikest, 54 protsenti ungarlastest, 51 protsenti bulgaarlastest. Teistes riikides jäi see näitaja alla 50 protsendi.

Küsitluse metoodika kohaselt sai iga vastaja nimetada kaks tema arvates Euroopa Liidu jaoks suurimat probleemi.

Eestlaste jaoks oli Euroopa Liidu keskmisest olulisem ka terrorismi teema, mida tõi tähtsana esile 25 protsenti vastunutest, EL-i keskmine oli 20 protsenti.

14 protsenti eestlastest nimetas kahe olulisema teema hulgas veel riigi eelarve olukorda, 12 protsenti majandusolukorda, 11 protsenti Euroopa Liiu rahvusvahelist mõju, 8 protsenti kliimamuutusi ja sama palju ka hindade tõusu. Kuus protsenti tõi esile keskkonna ja kuritegevuse, 5 protsenti energiavarustuse teema ning kolm protsenti pensionite ja maksude teemad.

Eurobaromeetri tellitud küsitluse viis ajavahemikul 8.-22. november kõikides EL-i liikmesriikides läbi uuringufirma Kantar, selle käigus küsitleti igas riigis umbes tuhandet valimisealist kodanikku.

Tagasi üles
Back