Linnavalitsus võtab vastu Maarjamäe memoriaali kõrvale rajatava jalgpallihalli detailplaneeringu

Kommunismiohvrite memoriaali naabrusse kerkib tulevikus jalgpallihall.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna linnavalitsus võtab kolmapäevasel istungil vastu Piritale kavandatava Maarjamäe jalgpallihalli detailplaneeringu.

«Detailplaneering annab võimaluse rajada 4 hektari suurusele maa-alale kuni kolmekorruselise spordihall-administratiivhoone ja kuni kahekorruselise teenindushoone,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Novikovi sõnul on Tuulenurga 1 kinnistu detailplaneering kooskõlas linnaosa üldplaneeringuga, kus on ala juhtotstarbeks määratud üldkasutatavate ehitiste ala.

Tuulenurga 1 kinnistu pindala on 32 284 ruutmeetrit ning selle omanik on Riigi Kinnisvara AS. Hoonestusõiguse omanik Spordiklubi FC Levadia on rajanud kinnistule kunstmuruga jalgpalliväljaku ja tenniseväljaku ning naturaalmuruga jalgpalliväljaku.

Krundile jääb peale sisehalli ehitamist kolm jalgpalliväljakut ja üks tenniseväljak. Ümber staadioniala on lubatud kuni kuuemeetrine võrkaed, idaosas tuleb olemasolev võrkpiire asendada müratõkkeseinaga.

Rajatav jalgpallihall on planeeritud võimalikult eemale madalatest ühepereelamutest. Halliga liituvasse kolmekorruselisesse administratiivplokki on kavandatud ruumid, mis on vajalikud spordihall-administratiivhoone funktsioneerimiseks.

Detailplaneeringu koostamine algatati linnavalitsuse 14. mai 2014 korraldusega. Spordiklubi FC Levadia on võtnud 22. augustil 2018 sõlmitud halduslepinguga kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja tänavavalgustuse, truubi ja sademeveekraavi ehitamise.

Tagasi üles