Video: invakaardi sage väärkasutamine parkimisel valmistab mupole muret

Paljud puudega inimesed ei ole invakaardi kasutamisel teinud endale selgeks liiklusseadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi, seepärast pargitakse sõidukeid sinna, kuhu neid tegelikult parkida ei tohiks.

Tallinna munitsipaalpolitsei on järelevalve käigus korduvalt tuvastanud sõidukijuhte, kes väärkasutavad invakaarti. «Kuna invakaart annab suuremad õigused parkimiseks, siis on paljud sõidukijuhid, kellel kaardi kasutamiseõigust pole, leidnud mooduse, kuidas kaardi abil parkida. Seda aga tihti liiklusseaduse nõudeid rikkudes,» märgitakse mupo pressiteates.

Mupo ametnikud on täheldanud, et kesklinnas ja vanalinnas on enamikul parkijatest invakaardid. «Kindlasti ei saa väita, et kõik on seaduserikkujad, kuid kahjuks on nende hulgas ka palju invakaartide väärkasutajaid. Seda näitab ilmekalt juures olev video, kus parkija ka ise kinnitab, et tal on invakaart, aga see ei kuulu temale, vaid tema haiglas viibivale emale. Sellisel juhul tohib invakaarti kasutada ainult siis, kui vahetult transporditakse kaardiomanikku. Nagu praktika näitab, seda nii ei tehta,» rõhutab mupo.  

Mupo juhib tähelepanu sellele, et liiklusseaduse muudatustes on säte, mis puudutab liikumispuudega või pimedat inimest transportiva sõiduki parkimiskaardi ebaseaduslikku kasutamist. Selle eest on võimalik karistada kuni 400-eurose rahatrahviga.

Tagasi üles