Justiitsministeerium palus inimestelt vabandust vastusega viivitamise pärast

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Õiguskantsler Ülle Madise sai mitmelt inimeselt kaebused, et justiitsministeerium ei ole seaduses ettenähtud aja jooksul nende kirjadele vastanud, mis ajendas teda justiitsministeeriumilt aru pärima. Ministeeriumi kantsler Tõnis Saar teatas täna vastuseks õiguskantslerile, et kõigile õigeaegselt vastuseta jäänud inimestele on praeguseks vastatud ja ministeerium on neilt vabandust palunud.

Madise tuletas esmaspäeval justiitsministeeriumi kantslerile saadetud kirjas meelde, et märgukirjale ja selgitustaotlusele peab vastama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kirja registreerimisest. Vastamise tähtaega võib pikendada erilise vajaduse korral kuni kahe kuuni, kuid sellisel juhul tuleb isikut teavitada vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest. 

Madise tõi näiteks viis juhtumit, kui justiitsministeerium ei ole inimese pöördumisele vastanud või saatnud vastuse suure hilinemisega.

«Ministeeriumi tegevus ei ole kirjeldatud juhtudel olnud õiguspärane ega kooskõlas hea halduse tavaga.  Ministeeriumi töökorraldus ja asjaajamine peab olema korraldatud nii, et isikute pöördumisi menetletakse õigusaktidega ettenähtud korras,» rõhutas õiguskantsler.

Madise palus justiitsministeeriumil vastata kõigile, kes ei ole siiani ministeeriumilt vastust saanud. Ta lisas, et kohane oleks neilt ka vabandust paluda.

Ministeerium tunnistas viga

Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar saatis täna õiguskantslerile kirja, milles teatas, et praeguseks on kõigile märgitud pöördumistele vastatud ja ühtlasi on esitatud ka vabandused vastuse viibimise pärast.

Saar märkis, et 2018. aastal vastas justiitsministeerium ligi 9400 pöördumisele.

«Kirjas toodud viie kirjavahetuse vastuste viibimine on olnud tingitud erinevatest põhjustest, kuid mööname, et justiitsministeerium oleks saanud suhtuda nendesse hoolikamalt. Püüame edaspidi pöörata suuremat tähelepanu kirjade tähtaegsele menetlemisele, sest ka justiitsministeeriumile on oluline, et kodanikega suhtlus oleks õiguspärane ja kooskõlas hea halduse tavaga,» märkis justiitsministeeriumi kantsler.

Tagasi üles