Põhja prefekt: mupol võiks olla rohkem õigusi

Põhja prefekt Kristian Jaani.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinnas turvalisuse tagamiseks kolmapäeval linnavõimuga koostööleppe alla kirjutanud Põhja prefekt Kristian Jaani leiab, et Tallinna munitsipaalpolitseil (mupo) võiks olla korra tagamisel senisest rohkem õigusi.

Koostöökokkuleppe eesmärk on poolte ühine tegevus Tallinna linnas avaliku korra ning turvalisuse tagamisel, õigusrikkumiste ennetamisel ning ametnike ja koostööpartnerite professionaalsuse tõstmisel ning inimeste turvatunde loomisel.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul sõlmiti Tallinna linna ning politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri vaheline koostöö kokkulepe juba 2010 aastal. «Sellest ajast on palju muutunud ja koostöö kokkuleppesse oli vaja viia sisse sisulisi muudatusi. Koostööleppe valdkondadeks on süüteoennetusega seonduvate koostööprojektide ja tegevuste korraldamine, turvalisuse, sh korrakaitse- ja kriisireguleerimise alaste programmide väljatöötamine ning koolituste ja konverentside korraldamine, abipolitseinike tõhusam kaasamine avaliku korra kaitsesse ja nende tunnustamine või ergutamine,» ütles Klandorf.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul on kohalikul omavalitsusel tähtis roll kogukonna turvalisuse tagamisel. «Kohaliku omavalitsuse esindajad ja kohaliku elu edendajad teavad piirkonna probleeme kõige paremini. Kuritegevuse ennetamiseks peame tähelepanu pöörama keskkonna teadlikule kujundamisele selliselt, et ennetada sooduspinnase tekkimist süütegude toime panemiseks,» lausus Jaani.

Tema sõnul plaanitakse enim panustada just ennetavatesse ühistegevustesse. «Munitsipaalpolitseinikud on juba täna väärt partnerid politseile. Küll aga saaks nende panus linnaelanike turvalisuse tõstmisel olla veelgi suurem, kui neile oleks antud rohkem õigusi ja pädevusi,» lisas prefekt.

Olulise punktina viidi kokkuleppesse täiendusena sisse politsei ja linna ametiasutuste koostöös avalikus linnaruumis olevate probleemkohtade kaardistamine. Nendeks on muu hulgas avalikud pargid ja noorte kogunemiskohad, mille tulemusel planeeritakse patrulltegevused, ka suvevaheaja kahel viimasel nädalal ja paljud muud korrakitsealased ühistegevused linnas.

Tagasi üles