Rahandusministeerium põrgatab sünnitushüvitise väljamaksmise muutmise sotsiaalministeeriumi õlule

Toomas Tõniste.

FOTO: Madis Sinivee

Rahandusministeerium põrgatab sünnitushüvitise väljamaksmise muutmise sotsiaalministeeriumi õlule, samas tekkis lünk tulumaksuseaduses just rahandusministeeriumi haldusalas. 

«Teeme ettepaneku kaaluda ravikindlustuse seaduse võimalikult kiiret muutmist viisil, mis võimaldaks sünnitushüvitise saajal soovi korral saada hüvitist kuupõhiselt, mitte kogu perioodi eest ühe väljamaksena,» kirjutas Tõniste sotsiaalminister Riina Sikkutile.

Ta tõi esile, et füüsiliste isikute tulude maksustamiseperiood on aasta ning nende tulusid maksustatakse sellel aastal kui nendele teenitud palk või toetus välja maksti, ehk kasutatakse kassapõhist arvestust. «Seda põhjusel, et isikul on siis võimalus makse maksta, tal on maksevõime,» selgitas Tõniste.

Seega oleks sellest põhimõttest lähtuvalt rahandusministri hinnangul mõistlik hajutada riigi makstavad toetused, sealhulgas sünnitishüvitis, perioodile, mille eest neid makstakse.

Tõniste märkis ka, et suured ühekordsed väljamaksed, nagu näiteks sünnitushüvitis, võivad tuua kaasa tulumaksu juurde maksmise nõude. See olukord ei ole tema sõnul lahendatav maksusüsteemi muutmisega, vaid eeldab tulude ühtlasemat jaotamist.

«Ehkki tulumaksu juurde maksmine on ennetatav aastatulude ette planeerimisega, leiame, et riik võiks antud küsimuses näidata üles suuremat paindlikkust hüvitise väljamaksmisel ja võimaldada vanemale valikuvõimalust,» kirjutas Tõniste.

«Tegemist on kõrvalmõjuga, mida tulumaksureformi kavandajad ette ei näinud,» kommenteeris sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Silvia Peets Postimehele. Ta lisas, et rasedus- ja sünnitushüvitist on makstud koguaeg ühes osas, sünnitushüvitist maksab haigekassa sünnituslehe alusel ühekordse väljamaksena. «Tegemist on automatiseeritud süsteemiga, mille muutmine eeldab IT-arendusi,» lisas Peets. 

«Koostöös rahandusministeeriumiga analüüsime lähikuudel, kuidas lahendada sünnitushüvitise maksmine vahepealsel perioodil, kui paljusid see puudutab, millised muudatused on vajalikud. Lahendus sõltub ka sellest, kas ja milliseid maksumuudatusi kavandab riigikogu valimiste järel uus valitsus,» selgitas Peets. 

Möödunud nädalal kirjutas Postimees, kuidas lünk eelmisel aastal muudetud tulumaksuseaduses toob aasta lõpus korraga sünnitishüvitise kätte saanud naistele tuludeklaratsiooni järgi kohustuse riigile raha juurde maksta.

Olukord peaks kindlasti muutuma 2022. aastal, kui sünnitushüvitis liidetakse vanemahüvitise süsteemi ja emad hakkavad saama emapuhkuse ajal ema vanemahüvitist ning seda makstakse sarnaselt vanemahüvitisele igakuiselt. Nimetatud seadusmuudatus võeti koos teiste vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemi muudatustega vastu mullu sügisel.

Tagasi üles