Terviseamet keelas skandaalse suuloputusvahendi MMSi levitamise

Секретная группа MMS и DMSO в Facebook.

FOTO: Erik Prozes / Postimees

Terviseamet keelas kosmeetikatootena reklaamitud «MMS ehk mineraalse suuloputusvahendi» levitamise, kasutamata toote A-komponent ehk naatriumkloriti lahus tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhi Ester Öpiku sõnul tingis toote levitamise keelamise asjaolu, et kosmeetikatootena levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori.

Kosmeetikatootes rangelt keelatud kloori sisaldust kinnitas ka toodet levitava ettevõtte tellitud kohustuslik ohutusaruanne, mille kohaselt tekkis kloor suuloputusvahendi MMS A ja B komponendi juhendijärgsel segamisel. Lisaks leidis terviseameti labor, et segus leidub reaktsioonivõimelisi klooriühendeid basseinivee piirnormist 70 ning joogiveega piirnormist 214 korda enam. 

«MMSi A-komponent on ohtlik kemikaal ja sellest tulenevalt palub terviseamet olla selle lahuse käsitsemisel ettevaatlik – kasutada tuleb kummikindaid ning jääke ei tohi valada kraanikaussi, vaid need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti,» ütles Öpik.

«Selle peale peaksid mõtlema ka need inimesed, kes MMSi internetis leiduvate juhiste kohaselt väärkasutanud on.»

MMSi nime all propageeritav naatriumklorit on nahale sattumisel mürgine ja sööbiv aine, millest happelistes tingimustes eraldub kloordioksiid, mida kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning mille tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. Juhul kui suuloputusvahendi A-komponenti ehk 28-protsendilise naatriumkloriti lahust müüa kemikaalina, peab see kandma korrektset ohumärgistust.

Aine võtmisega võivad mürgistusnähtudena kaasneda kõhuvalu ja oksendamine. Inimene, kes peale kloordioksiidi või seda sisaldava MMSi tarbimist end halvasti tunneb, peaks kohe abi otsima.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärk on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Tagasi üles