Kaitseväe kalmistul meenutatakse kindral Põdderit

Kaitseväe kalmistu kabel.

FOTO: Erik Prozes

Pühapäeval meenutatakse Tallinnas kaitseväe kalmistul väejuhti kindralmajor Ernst-Johannes Põdderit, kelle sünnist möödub 140 aastat.

Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder (10. veebruar 1879 Tartu – 24. juuni 1932 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane, üks kolmest esimesest Eesti kindralmajorist. Ta oli 1917. aastal Vene armee koosseisus moodustatud eesti rahvusväeosa komandör.

22. juulil 1917 määrati Põdder 1. Eesti jalaväepolgu ülemaks, ta oli üks Omakaitse organiseerijaid. 

4. aprillil 1919 määrati kindral Põdder vastloodud 3. diviisi ülemaks. Diviis kaitses Eesti lõunapiiri Heinastest kuni Valgani. Vabadussõjas oli ta üldjuht sõjas Landeswehri vastu.

1919. aasta detsembris, kui Punaarmee alustas Tartu rahuläbirääkimistele surve avaldamiseks Narva all pealetungi ja tekkis rindest läbimurdmise oht, saadeti Punaarmeed peatama Põdder koos oma 3. diviisiga. Vaenlase pealetung peatati ja eduka sõjalise operatsiooni tagajärjel sõlmiti 31. detsembril relvarahu.

Kindralmajor Põdder osales ka 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse mahasurumisel.

Sõjaeelses Eestis nimetati 1932. aastal kindral Põdderi järgi ümber Pepleri tänav Tartus. Tänav on kandnud Rudolf Pälsoni nime ja alates 1991. aastast on see taas Pepleri tänav. Kaitseliit on pöördunud Tartu linnavolikogu poole ettepanekuga selle tänava nimi ennistada.

Tagasi üles