Kundas naist kurikaga peksnud ja koera surnuks visanud mehed vahistati

Selle maja viiendalt korruselt Kundas visati aknast alla asfaldile surnuks väike koer Stefani.

FOTO: Vladislav Musakko

Politseinikud pidasid 7. veebruaril kuriteos kahtlustatavatena kinni 34-aastase ja 31-aastase mehe. Nendele esitati kahtlustus looma suhtes lubamatu teo julmal viisil toimepanemises, kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises.

Mõlemad mehed ei tunnista end esitatud kahtlustustes süüdi. 34-aastane mees ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud, 31-aastane mees on varasemalt kriminaalkorras karistatud.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Liis Vainola sõnul selleks, et välistada kahtlustatavate poolt uute kuritegude toimepanemise jätkamist, nendest lähtuva ohu ennetamiseks, samuti ka kriminaalmenetluse tagamiseks, tuli nende suhtes kohaldada tõkendina vahistamist. 

«Vahistamine on vältimatu, kuivõrd puudub igasugune alus arvata, et kergem kriminaalmenetluse tagamise vahend – elukohast lahkumise keeld või ka vahistamise asendamine elektroonilise järelevalvega võiks hoida isikut eemal uute kuritegude toimepanemisest samavõrra, kui on seda võimalik kindlustada raskeima tõkendi kohaldamisel,» lisas prokurör Vainola.

Täna, 9. veebruaril taotles prokuratuur kohtult meeste vahistamist ning Viru Maakohtu loal võeti mõlemad mehed kuni kaheks kuuks vahi alla.

Tagasi üles