T, 26.09.2023
Kratid tööle, vangid mahetoidule, järved okstevabaks ehk erakondade lennukaimad lubadused valijale
Kratt «Rehepapi» filmist. Foto: Homeless Bob Production
Facebook
Comments 3

Parteide programmide lugemisel võib leida nii mõndagi põnevat ja iseloomulikku valijate soosingu võitmiseks. Kui hästi tunned erakondi ja nende programme? Pane oma teadmised proovile viktoriinis! Esmalt on aga võimalik lugeda, milline näeks välja Eesti elu, kui parteide valimisprogrammides välja hõigatud lennukad ideed täide läheks.

Keskerakond

Kui Keskerakonna seni vähem tuntud valimislubadused läheks täide, oleks kõik Eesti tänavavalgustid liikumisanduritega; nii Eestis kui ka mujal maailmas saaks eesti keelt õppida tasuta nutirakenduse abil ning koolides oleksid olemas vajalikud vahendid maleõppeks ning senisest rohkem ujumise algõpetust.

Malelaud. 
Malelaud. Foto: Urmas Luik

Üle kogu Eesti oleks jalgpalli sisehallid ning kõik liiguksid päevas vähemalt 60 minutit, nagu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab.

Avaliku ja erasektori palgad oleksid avalikustatud, kogu riiki kataks moodne ülikiire internet ning uue riigipühana tähistatakse liikumispäeva.  

KESKERAKOND JA SOTSID ÜHEL MEELEL: Kui rahvus- või riigipüha langeks nädalavahetusele, oleks vaba kas sellele eelnev või järgnev tööpäev. Sotsiaaldemokraadid annaks nädalavahetusele langeva riigipüha korral töötajale esmaspäeva vabaks. Kõik lagunenud ja vanad hooned oleksid korras või maha lammutatud – ka siin ühtivad sotside ja kesikute vaated.

Täispikka programmi loe SIIT.

Ohtlikult lagunenud maja Valgas.
Ohtlikult lagunenud maja Valgas. Foto: Tiit Loim/Valgamaalane

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Pool töötajaskonda oleks Eestis kõrgharitud. Ujumisõpetus oleks tasuta ning noored oleksid kodus ja koolis kaitstud meelemürkide eest. Asulalähedastes metsades ei tehtaks lageraiet ning alates 2024. aastast oleks lõpetatud Eestis karusloomakasvatus karusnaha tootmiseks. Kudekraavide ja –jõgede suudmed on setetest ja muudest vee ja kala liikumise takistustest puhastatud ning Eesti kalavarud kasvavad. Eesti väärtkirjandust ja koolides loetavad soovituslikku kirjandust antakse välja e-raamatutena.

Värske leib.
Värske leib. Foto: PantherMedia/Scanpix

Kogu raudtee on elektritoitel, otselennuühenduste arv ja sagedus on kasvanud ning otselennuliinide reklaamimiseks annaks riik turundustoetust. Ametnikud võtavad osa digiakadeemia programmist ning Eesti on maailma parim keskkond iduettevõtete arenguks. Toidu raiskamine on lõpetatud. Interneti kuritarvituste ärahoidmiseks on loodud eriüksus selle takistamiseks ja ennetamiseks. Elame Eestis, kus pensionist piisab hooldekodu koha eest tasumiseks.

Täispikka programmi loe SIIT.

ISAMAA

Põhiseaduses on selgelt defineeritud abielu kui mehe ja naise vaheline liit, samuti on kooseluseadus tühistatud. Võõrsil kooliteed alustanud lapsed saavad vähemalt ühe aasta õppida Eestis ning IT-õppe programm on integreeritud riiklikku õppekavasse. Tänu galeriiprogrammile jõuab kaasaegne kunst ka väljapoole suuremaid linnu. Eesti filmid on kättesaadavad nägemispuudega inimestele ning eestikeelse avaliku meedia sisu kättesaadav üle kogu maailma. Kogumispensioni kasutamine on vabatahtlik. Tallinna-Tartu-Riia vahele tuleks kiire rongiühendus ning 2026. aastaks on Eesti elektrisüsteem liidetud Euroopa Liidu riikide elektrisüsteemiga.

Täispikka programmi loe SIIT.

Riia rong Valga raudteejaamas.
Riia rong Valga raudteejaamas. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Reformierakond

Rahvusparkidest saaksid loodushariduse keskused, koolides rakendatakse kujundavat hindamist ning õpilastele oleks tagatud robootika, programmeerimise ja teiste tehnoloogiate kasutamise õpe kõikidel haridustasemetel. Eesti kandideeriks Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks. Ajateenistuse läbijatele tagatakse põhjalik küberkaitsealane väljaõpe.

REFORMIERAKONNA JA EESTI 200 DIGIPLAANID: Nagu ka Eesti 200 plaanide järgi, oleks ka Reformierakonna kujundatud ideaalriigis võimalikult palju «nähtamatuid» e-teenuseid: et kodanik ei peaks esitama avaldusi ja taotlusi, vaid riik peab suutma õigel ajal ise õiget teenust pakkuda: näiteks teavitab ennetavalt dokumentide aegumisest, tuletab meelde vaktsineerimisaega ning arvestab ja enneta elukaare sündmusi. 

Mahetoit.
Mahetoit. Foto: Toomas Huik

MAHETOIT SÜDAMEASJAKS: Setomaal ja Hiiumaal oleksid kogukondadepõhised mahepiirkonnad ning lasteaiad ja koolid lähevad järk-järgult üle mahetoidule. Mahetoidu tähtsust on rõhutanud ka Elurikkuse Erakond, kes viiks mahetoidu sõjaväkke ning vanglasse; Rohelised teeks mahetoidu kõigis lasteasutustes kohustuslikuks. 

ORAVAD, KESIKUD NING ROHELISED ÜHEL MEELEL: Eesti jõed ja järved oleksid puhastatud ning olulisimad jõed kaladele läbitavad. Sarnasel meelel on ka keskerakondlased, kes korrastaksid siseveekogude ja rannikute kaldaid ning seisaksid selle eest, et jõed ei kasvaks kinni. Rohelised toetaks samaaegselt kõiki tegevusi, mis aitaksid kaasa veekogude isepuhastusvõime suurenemisele ja ökoloogilise seisundi paranemisele.

Täispikka programmi loe SIIT.

Vabaerakond

Eesti ülikoolides peetavaid eestikeelseid loenguid on võimalik kõnetuvastuse ja tõlkevahendite abil jälgida Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. Digiõpe on viidud ka päevakeskustesse. Lähima 10 aasta perspektiivis peetakse Euroopa Liidu liitumiskõnelusi Islandi, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Albaania, Kosovo ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Tallinna linnaosadest on saanud eraldi omavalitsused. Tallinn ja üle ülejäänud Eesti jaotatud Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks eraldi majanduspiirkonnaks.

Loomad oleksid tsirkuses keelatud ning sarnaselt sotside ideele oleks karusloomakasvatused keelatud hiljemalt 2030. aastaks. Abipolitseinikud saaksid õiguse tegeleda ka keskkonnajärelevalvega ning kõik ajateenijad saaksid riigi kulul B-kategooria juhiload. Riigi kulul oleks ka igas majapidamises suitsu- ja vingugaasiandur.

Täispikka programmi loe SIIT.

Karusloomafarm.
Karusloomafarm. Foto: Liis Treimann

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

25 kõige kulukamat ja bürokraatlikumat seadust on välja selgitatud, tühistatud või ümber tehtud. Nagu tõi välja ka Isamaa, on põhiseaduses määratletud abielu kui mehe ja naise vaheline liit. Riigikogus loodud erikomisjon teostab järelevalvet kohtute ja prokuratuuri üle. Loodud on ka eriprokuröri ametikoht. Riigikohtunikke saab valida ning kohtunikele on kehtestatud tähtajaline ametiaeg. Piirileping Venemaaga on tühistatud. Aidatakse kaasa sõdades kannatanud piirkondade ülesehitamisele, saates sinna tagasi Eestis viibivad pagulased. Riigikaitse kõrgem juht on presidendi asemel peaminister, Eestis on taastatud sõjaväestatud piirivalve ning Tallinna-Tartu maantee on neljarajaline. 

Täispikka programmi loe SIIT.

Eesti 200

Iga alaealise lapse eest on ühele tema vanematest antud lisahääl valimistel. Huviringid ja lasteaed on pere kolmandale ning järgmisele lapsele riigi poolt tasuta. Et Eesti oleks maailma turvalisim riik, annab iga Eesti kodanik 2 protsenti isiklikust vabast ajaks vabatahtlikuks tegevuseks.

Abipolitseinik.
Abipolitseinik. Foto: Elmo Riig

Eesti on täielikult üle läinud e-arveldusele ning riigikogu ei jaga enam katuseraha. Ehitatakse personaalset riiki ning perearsti nimistu liikmete arvu on vähendatud 1600-le. Statistikaameti nimi muudetakse andmeametiks ning maanteeametist saaks liikuvuse amet. Liikuvuse amet korraldaks siseriiklikku raudtee-, bussi-, laeva- ja lennuliiklust. Riik oleks senise 30 päeva jooksul kohustatud kodanikele ja ettevõtjatele vastama nädala jooksul.

EESTI 200 JA VABAERAKOND ÜHEL MEELEL: Sarnaselt Vabaerakonna ideele on ka Eesti 200 nägemuses Eesti jagatud kaheks arengutaseme piirkonnaks: Suur-Tallinn ja ülejäänud Eesti ning pandisüsteem rakendatud muudele pakenditele.

Täispikka programmi loe SIIT.

Eestimaa Rohelised

Roheliste käe all oleks kogu avalik sektor üle viidud elektriautodele, senine «osta, kasuta ja viska ära» majandusmudel on asendatud ringmajandusega. Välja on töötatud toimiv toiduraiskamise vastane kava. Soodustatud on üleminekut lühemale tööajale ning pikemas perspektiivis on sisse seatud kodanikupalk. Tehakse selgelt vahet laimamisel ja sõnavabadusel. Valimisiga on kõigil valimistel langetatud 16. eluaastale. Loodud on riiklik rehabilitatsioonikeskus. Avaliku elu korraldamisel on arvestatud, et inimesed saaksid piisavalt puhata ja magada. Keelustatud on alkoholi- ja tubakareklaam ning senise kanepi tarvitamise keelu asemel on kanepi tarvitamine reguleeritud.

Täispikka programmi loe SIIT.

Elurikkuse Erakond

Leiutajateküla Lotte. 
Leiutajateküla Lotte. Foto: Toomas Huik

Eestis makstakse leiutajatele leiutajapalka. On loodud põllumajandusmürkide fond, millest kaetakse tolmeldajate elupaikade taastamise ja kaitsmisega ning mesilassülemite hukkumisega seotud kulud.

Riigiasutustes oleksid kaotatud poliitilised ametikohad. Üksikisikul on võimalus saada avatud meediaplatvormidel sõna eelnevalt identifitseerimata ning vähemusgrupid võivad end kaitsta pseudonüümiga. 

Ühtegi keskkonda saastavad tehast ega kaevandust ei rajata ilma sellest mõjutatud kogukonna nõusolekuta. Võru ja seto keelele on antud regionaalkeele staatus.

Täispikka programmi loe SIIT.

Kõige värvikamatest lubadustest on kokku pandud järgnev viktoriin, mis paneb ka kõige suurema poliitikasõbra teadmised korralikult proovile. Head lahendamist!

 

Erakondade seisukohti ja lubadusi hariduse, laste, ravijärjekordade, pensionide, maksude ja välistööjõu kohta loe SIIT

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles