Kaitsevägi võttis oma püstolid Kaitseliidult tagasi

Heckler & Kochi püstol USP. FOTO: Heckler & Koch

Kaitsevägi korjas Kaitseliidult ära püstolid, mis neile ajutiselt kasutada anti. Pärnu malevkonna juhatuse liikme hinnangul laastab see meeste moraali, sest asemele midagi lubatud pole.

«Kelleltki ei korjata midagi ära, see on tavapärane ümberjagamine, sest Kaitseliidu sõjaajaüksused (SA) on KV varustada ja relvastada,» teatasid nii kaitseväe kui Kaitseliidu pressiteenistus. 

Nad kinnitasid kui ühest suust, et kõnealused USP püstolid polegi kellelegi isiklikuks kasutamiseks planeeritud. «Varasemalt oleme HK USP püstoleid andnud Kaitseliidu käsutusse varuga ja nüüd võetakse need üleliigsed relvad tagasi ja antakse kaitseväe üksustele,» ütles kaitseväe peastaabi avalike suhete osakonna ülem Arvo Jõesalu. Kaitseliidust lisati, et sõjaaja üksustesse kuuluvatelt isikutelt, kellele on ametikohajärgselt püstolid kinnitatud vastavalt koosseisu- ja varustustabelile, neid ära ei võeta.

Ometi pidi Pärnumaa maleva Pärnu malevkonna juhatuse liige Marko Miiter relva teisipäeval ära andma ning on pahane. «Võeti veel malevkonna pealikult ja kaplanilt. Me toimetame vabatahtlikult ja siis äkki võetakse midagi ära. See on valus hoop vabatahtlikele ja ega meile põhjendust ei anta,» ütles Miiter.

Pärnu malevkonna ülem Tarvi Markson ei tahtnud asja kommenteerida. Kaplan Arvet Ollino ütles, et tema ainus relv on jumala sõna ja seda ei saa keegi ära võtta.

Postimehele teadaolevalt korjati kokku umbkaudu pooltuhat Heckler & Kochi 9 millimeetrist USP käsipüstolit, mis aastaid tagasi kaitseväele kasutamiseks anti. 

Kaitseliidu peastaabi hinnangul on kõik korrektne. «Kaitseliit tagastab relvad, mis ei ole ühelegi isikule varustustabeli järgi ettenähtud ning on seega üleliigsed. Püstolid tagastatakse selleks, et Kaitsevägi saaks need määrata oma üksustele, et tagada varustuse ühtlane amortisatsioon,» ütles Rütman ja lisas, et relvastustabeli järgi on püstolid määratud vaid sõjaaja üksustele. Malevkondades selliseid ei ole, kuid püstoleid tuli tagastada kümnetel.

Asi on selles, et Kaitseliidu malevate juhid (pealikud) jagasid aastaid tagasi relvad Kaitseliidu võtmeisikutele kasutamiseks laiali oma käskkirjaga. Nii jäi meestele mulje, et need relvad ongi neile ametikoha järgi mõeldud.

«Selline õigus neil on tõesti. Aga kuna relvastustabeli järgi neile midagi määratud pole, siis neilt tegelikult midagi ka ära ei võeta. Need anti neile ajutiselt kasutada,» ütles Kaitseliidu kõnemees Rütman. 

Pärnu malevkonna juhatuse liikme Miiteri hinnangul peaks tal ja mitmel teisel Kaitseliidu malevkonna juhil ametikohast tulenevalt siiski püstol olema. «Kaitseliidu võtmeisikutel, kes on vabatahtlikud, on ametikoha järgi relvad olnud ja nüüd võetakse ära. Peab mõtlema, kuidas see meestele mõjub,» ütles Miiter.

«Asi on moraali tõstmises või langetamises. Täna me ei tea isegi, kas USP püstolite asemele saame midagi,» ütles ta.

Tagasi üles
Back