Õiguskantsler tunnistas Viimsi lemmikloomade eeskirja põhiseadusvastaseks

FOTO: Leung Cho Pan / PantherMedia / Scanpix

Õiguskantsler Ülle Madise tunnistas Harjumaa Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirja põhiseaduse ja veel mitme kehtiva seaduse vastaseks ning ta palus vallalt eeskirja muutmist.

Madise analüüsis Viimsi valla elaniku taotlusel kohalikku lemmikloomade pidamise eeskirja ja jõudis järeldusele, et hulkuvate loomade toitmist puudutav säte pole põhiseadusega kooskõlas. Nimelt on eeskirjas säte: «Hulkuva lemmiklooma toitjale laienevad lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus.»

Õiguskantsler juhtis Viimsi volikogu esimehele Taavi Kotkale esmaspäeval saadetud kirjas tähelepanu sellele, et kõnealune säte on vastuolus loomakaitseseaduse, loomatauditõrjeseaduse, hulkuvate loomade püüdmise korra, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja põhiseadusega.

Õiguskantsler märkis, et ükski Eestis kehtiv seadus ei anna õigust panna lemmikloomapidaja kohustusi ja vastutust hulkuva lemmiklooma toitjale.

«Mõnikord võib olla hulkuva looma toitmine hädavajalik, et mitte jätta looma abitusse seisundisse. Ka võib inimene hulkuvat looma toita tema ründe vältimiseks, kui viskab näiteks agressiivse hulkuva koera rahustamiseks talle toitu. Hulkuva looma toitjale lemmikloomapidaja kohustuste ja vastutuse panek piirab õigusvastaselt tema omandipõhiõigust ja üldist vabaduspõhiõigust,» teatas Ülle Madise.

Madise palus Taavi Kotkalt teatada talle hiljemalt 8. aprilliks, mida on volikogu teinud selleks, et viia eeskiri põhiseadusega kooskõlla.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles