Eesti peab kaaluma inimeste tagasivõtmist Islamiriigi aladelt

Süüriasse Islamiriigi poolele sõdima läinud Ivan Sazanakov, uue nimega Abdurrahman Azan.

FOTO: Erakogu

Siseminister Katri Raiki sõnul on Eesti valmis kaaluma Eestist Süüriasse või Iraaki Islamiriigi aladele sõitnud inimeste tagasivõtmist.

Kaitsepolitsei aastaraamatu andmetel kas viibib või on viibinud Süüria-Iraagi konfliktipiirkonnas umbes kümmekond Eestiga seotud inimest.

«Nende seos Eestiga on enamasti üsna kaudne,» märkis minister. Tema sõnul on neist inimesest umbes pooled alaealised ning naised on vahel juba aastakümneid tagasi Eestist lahkunud, välismaal abiellunud ning läinud konfliktipiirkonda koos abikaasaga.

«Eestil on kohustus tagasi võtta oma kodanikud, kellele ei ole antud kodakondsust mõne teise riigi poolt. Elamisloaga või seda omanud mittekodanike puhul on meil tagasivõtmise kohustus üksnes siis, kui see tuleneb konkreetse riigiga sõlmitud tagasivõtulepingust. Sellisel juhul tuleb juhinduda lepingus kokkulepitust,» ütles Raik.

Ministri sõnul on Eesti valmis kaaluma Eesti elamisluba omavate inimeste tagasivõtmist. «Otsus sõltub iga juhtumi üksikasjadest: millised on ta sidemed Eestiga, kas mõni muu riik on andnud talle kodakondsuse või riigis viibimise loa, kas tema kohta on mõni partner edastanud väljaandmispalve,» ütles Raik.

Praegu ei ole keegi Eesti poole tagasipöördumispalvega pöördunud. Raik toonitas, et välisvõistlejate ja nende perekonnaliikmete Eesti ühiskonda tagasipöördumise protsessis tuleb vaadata igat juhtumit eraldi.

«Iga inimese puhul tuleb hinnata riske – ka alaealiste puhul –, miks inimene seal piirkonnas viibis, millega ta seal täpselt tegeles jne. Tuleb arvestada, et radikaliseerumisel on tegemist on pikaajalise riskiga, mis nõuab pikaajalist ja kulukat tegutsemist ja järelevalvet. Ilmselt on suurem lootus ühiskonda tagasi tuua alaealised, kuid jällegi, sõltub palju konkreetsetest asjaoludest,» ütles siseminister.

Raik rõhutas, et Eesti seisukoht terroristlike organisatsioonide kasuks tegutsenud inimeste suhtes on üheselt kirjas karistusseadustiku terrorismi käsitlevas paragrahvis.

«Kui mõni niinimetatud välisvõistleja peaks ühel või teisel põhjusel Eestisse tagasi pöörduma, siis ei saa välistada, et selleks pädevad asutused karistusseadustiku terrorismi käsitleva paragrahvi või muu paragrahvi alusel selle inimese suhtes ka kriminaalmenetluse alustavad. Kindlasti on iga juhtumi puhul kaasatud erinevad ametkonnad, sealhulgas ka usueksperdid ja nõustajad,» ütles Raik.

Vastates küsimusele, kas Eesti on valmist tagasi võtma ka  Iraagi-Süüria sõjakoldes viibinud Eestist pärit välisvõitleja Abdurrahman Sazanakovi, sõnas Raik, et Sazanakov on endiselt tagaotsitav terrorismis kahtlustavana. «Kui tema kohta esitatakse taotlus tagasivõtmiseks, siis seda ka menetleme,» ütles siseminister.

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja ütles, et ameti andmetel on Eestist Süüriasse võitlema läinud Abdurrahman Sazanakov, teiste konfliktipiirkonnas viibinute puhul on õigem öelda, et nad on konfliktipiirkonda reisinud.

«Mis puudutab võitlema läinute naasmist, siis see on suurem mure riikide puhul, kus võimalike naasjate arv on kümnetes kui mitte sadades. Eesti puhul pole olukord kaugeltki samaväärne. Kindlasti ei ole välisvõitleja naasmine Eestisse lihtne, ei saa välistada kriminaaluurimist,» sõnas kapo pressiesindaja.

Tagasi üles