Kaitseminister: Viru jalaväepataljoni kakluse põhjus peitub puudulikus kasvatuses

Sõjaväepolitsei õppus Tallinnas.

FOTO: Toomas Huik

Kaitseminister Jüri Luige sõnul peituvad Viru jalaväepataljonis veebruari alguses aset leidnud ajateenijate kakluse põhjused noorte puudulikus hariduses ja kasvatuses.

Luik kirjutas vastuseks riigikogu Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimehe Martin Helme arupärimisele, et ajateenijate kakluse asjaolude väljaselgitamiseks on väeosa ülem algatanud distsiplinaarmenetluse ning seda uurib kriminaalmenetluse raames politsei- ja piirivalveamet.

«Nimetatud intsidendi seostamine rahvusega on praeguse info põhjal meelevaldne. Pigem tuleb sellelaadsete vahejuhtumite puhul nii ajateenistuses kui ka väljaspool seda nentida puudujääke noore inimese eelnevas kasvatuses ja hariduses,» märkis Luik.

Kaitseministri kinnitusel tegeletakse kaitseväes erinevate probleemidega pidevalt ja süsteemselt, sõltumata inimese auastmest, soost, rahvusest, emakeelest või muudest tunnusest.

«Eraldi pean vajalikuks välja tuua, et vene emakeelega ajateenijaid on Viru jalaväepataljonis alla kolmandiku, paljud neist valdavad eesti keelt piisavalt, et väljaõppes edukalt osaleda ning neid, kes seda vajavad, toetatakse nende keelelises arengus. Vene emakeelega ajateenijaid on olnud kaitseväe taasloomisest saati kõigis väeosades ning on ka praegu, mistõttu leian, et kaitseväes on piisavalt teadmust mitmekeelsete ajateenijate gruppidega tegelemisel,» teatas Luik.

Veebruari alguses otsustasid viis Viru jalaväepataljoni sõdurit omavoliliselt eirata korraldusi osaleda pataljoni majanduspäeval ning peksid selle kohta ettekande teinud korrapidajat. Kompanii korrapidaja abi märkusele reageerisid sõdurid ebatsensuursete väljenditega, mille kohta tegi viimane ettekande kompanii korrapidajale.

Korrapidaja abi määrustikujärgne tegevus aga sõduritele ei sobinud ning pärast öörahu välja kuulutamist tuli viis ajateenijat reamehe magamistuppa ning otsustasid konflikti lahendada vägivaldselt. Ohver haiglaravi ei vajanud ja jätkab väljaõppega.

Sõdurid tulid teenistusse jaanuari alguses ning tänaseks on nad teadlikud kaitseväes kehtivatest reeglitest. Kaitsevägi eeldab täiskasvanud Eesti kodanikelt, et nad oskavad käituda ja teavad, et vägivald ei ole oma suhtumise näitamiseks sobiv meetod.

Tagasi üles