Keskerakond tahab linnale 6000 euro tagasimakse kohustuse tühistamist

Raha.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Keskerakond vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus kohustuse maksta Tallinna linnale tagasi linna poolt finantseeritavas ajalehes Stolitsa Keskerakonda reklaamivate artiklite avaldamise kulud 6000 eurot.

Keskerakonda esindav vandeadvokaat Kristel Viru taotleb ringkonnakohtult mullu 30. novembril Tallinna halduskohtus Keskerakonna kahjuks langetatud otsuse tühistamist ning uut otsust, millega tühistatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) mullu 14. juuni ettekirjutus keelatud annetuse tagastamiseks.

Keskerakonna esindaja taotleb apellatsioonis alternatiivselt ka sama asja uut arutamist halduskohtus ning palub kõikide menetluskulude jätmist erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kanda.

Mullu novembri lõpus tühistas halduskohus Keskerakonnale samas asjas suvel antud esialgse õiguskaitse ja jättis nende kaebuse põhivaidluses rahuldamata.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kohustas mullu 4. juunil oma ettekirjutusega Keskerakonda tagastama keelatud annetusena 6071,04 eurot Tallinna linnale.

ERJK hinnangul seisnes keelatud annetus Tallinna linna poolt finantseeritavas ajalehes Stolitsa Keskerakonda reklaamivate artiklite avaldamise kulude kandmises.

Halduskohus leidis oma otsuses, et ERJK ettekirjutus on õiguspärane ja tühistamiseks alus puudub. Kohtu hinnangul ei ole ettekirjutusega Keskerakonnale pandud kohustuse suurus ebaproportsionaalne võrreldes saavutatud eesmärgiga, sest Keskerakonda ei ole ettekirjutusega karistatud, vaid kohustatud teda kõrvaldama õigusvastaselt saadud eelis.

Kohus tõdes, et vaieldamatult seadsid linna kulul avaldatud artiklid Keskerakonna teiste erakondadega võrreldes soodsamasse olukorda, sest Keskerakond pidi enne valimisi enda reklaamimiseks vähem kulutusi tegema.

«Hüve on antud kaebaja (Keskerakond-toim) tegevuse toetamiseks Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, järelikult on tegemist juriidilise isiku annetusega, mis on keelatud,» leidis kohus.

Tagasi üles