Järelvaadatav: Põhja- ja Baltimaade rändekonverents KUMUs

Tänavune Põhja- ja Baltimaade rändekonverents keskendub «Haridusele ja lõimumisele». 

Arutelud keskenduvad rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige hariduse rollile sisserändajate lõimumisel vastuvõtvate riikide ühiskonda ja tööturule.

Ettekandepidajad Põhjalast, Saksamaalt ja Eestist räägivad tudengirände mõjudest sihtriikidele Euroopa kogemuste põhjal ning rahvusvahelise tudengirände suundumustest Eestis, Soomes ja Rootsis. Soome Migratsiooniinstituudi direktor Tuomas Martikainen keskendub oma ettekandes rände globaalsetele tulevikusuundumustele.

Tartu Ülikooli prorektor Aune Valk arutleb ingliskeelse kõrghariduse rolli üle rahvusülikoolis. Konverentsi teine paneel, mille korraldab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt, on pühendatud nende kogemuste käsitlemisele, mis on viimaste uuringute põhjal Euroopas välistudengite lõimimisel rakendust leidnud. Professor Margus Pedaste ja Laura Kirss Tartu Ülikoolist annavad RITA-projekti raames läbi viidavate uuringute põhjal ülevaate lõimumisest Eesti koolis.

Peakorraldajaks on Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis. Kaaskorraldajad on Tartu Ülikool, EV Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt. Lisaks toimub konverents koostöös Soome Migratsiooniinstituudi, Malmö Migratsiooni-, Mitmekesisuse ja Heaoluinstituudi, Põhjamaade Heaolukeskuse, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rootsi Saatkonnaga Tallinnas ning algatusega Kust sa tead?

Tagasi üles
Back