Vald lammutas aastaid kasutatud ebaseadusliku krossiraja

Krossirada.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Saue vald lasi seal asunud Tuula krossiraja likvideerida, kuna kohus asus seisukohale, et tegemist on ebaseadusliku rajatisega ning omanik seda ise teha ei soovinud.

Saue vallavanem Andres Laisk seletas, et konflikt algas juba aastaid tagasi lähikonnas asuva paari majaomaniku kaebustest, keda segas eelkõige rajast lähtuv müra.

«Aasta võis olla 2005 või 2006, kui vallavalitsusse hakkasid laekuma esmaselt nördinud külaelanike kirjad,» meenutas Laisk, kelle sõnul kasutati rada sagedamini nädalavahetustel ja peamiselt treeninguteks.

Tallinna Ringkonnakohtu 6. juuli 2010. aasta otsusega jäi kehtima Saue Vallavalitsuse ettekirjutus, millega kohustati Moto maaüksuse omanikku likvideerima Saue vallas Tuula külas asuval Taari (praeguse nimega Moto) maaüksusel asuv ebaseaduslik rajatis – motokrossirada.

Selles menetlusprotsessis, mis läbis mitme aasta jooksul kõik kohtuastmed riigikohtuni välja, kus kaebust menetlusse ei võetud, asus kohus seisukohale, et tegemist on ebaseadusliku rajatisega.

«Rada tuli likvideerida, sest selle haldaja jätkas vaatamata jõustunud kohtuotsusele, mis muuhulgas keelas rajatise kasutamise, selle kasutamist ja raja omanik ei teinud selleks takistusi,» rääkis Laisk.

«Raja haldaja, kes läbivalt esines protsessi vältel maaomaniku nimel, väljendas korduvalt, et ta ei tunnista oma tegevuse ebaseaduslikust ja keeldub rajatise seadustamisest, seda eriti juhul, kui selle eeltingimuseks on, et kuni seadustamiseni ei tohi ta rada kasutada,» seletas Laisk. «Lähtuvalt valda laekunud maaomaniku poolt allkirjastatud kirjadest jäi valla seisukoha ja kohtuotsuse suhtes eriarvamusele jäi ka maaomanik.»

«Maaomanikul paluti vastavalt kohtuotsusele täita lõplikult jõustunud ettekirjutus ja esmajärjekorras lõpetada raja kasutamine ning asuda seejärel selle likvideerimisele,» seletas Laisk.

«Omanik ei nõustunud likvideerimisega. Peale korduvate hoiatuste ja sunnirahade määramise asus vald sundtäitmise korraldamisele, tellis raja likvideerimiseks projekti ning seejärel korraldas hankemenetluse lammutaja leidmiseks,» lisas vallavanem. «Tänaseks on rada kui rajatis vastavalt koostatud projektile likvideeritud. Sundtäitmise kulude tasumist nõutakse vastavalt seadusele omanikult.»

Laisk lisas, et sellest, kuidas asjad kulgesid, saavad huvilised lugeda valla ajalehest Koduvald, mis ilmub järgmise nädala alguses.

Tagasi üles