IRLi eestseisus sai liikmetelt ka teise kurja kirja

IRL.

FOTO: Peeter Langovits/Postimees

Valdavalt Res Publica taustaga IRLi liikmed nõuavad kirjas erakonna eestseisusele siseminister Ken-Marti Vaheri täielikku taandumist poliitikast, samas ei mainita teist elamislubade skandaalis kriitika alla sattunud ministrit Juhan Partsi. 

Muudes nõudmistes nn kampsunite pöördumisele sarnanev 16 liikme kiri saadeti eestseisusele enne erakonna juhtorgani esmaspäevast koosolekut. Postimees avaldab kirja koos allakirjutanute nimedega täismahus.

Pöördume Teie poole suure murega, mille on põhjustanud meie erakonnakaaslaste moraali- ja eetikanormide jäme rikkumine.

ETV saates «Pealtnägija» esitatud informatsioon erakonna juhtivate poliitikute moraalitust ärist seab kahtluse alla Isamaa ja Res Publica Liidu konservatiivse maailmavaate ja hea nime. Selline käitumine jätab meist mulje kui topeltmoraali soosivast erakonnast.

Indrek Raudse lahkumine riigikogust ja Nikolai stelmachi lahkumine Tallinna linnavolikogust ei ole nimetatud probleemile lahenduseks, sest nimetatud erakonnakaaslased ei ole teinud toimunust eetilisi järeldusi.

Erakonna esimehe ja eestseisuse otsusest sõltub, milline saab olema IRLi tulevik, kas meie valija võtab meid tõsiselt või muutume põhimõteteta kahepalgelist poliitikat ajavaks nišierakonnaks.

Meie, allakirjutanud Isamaa ja Res Publica Liidu liikmed, soovime, et erakonna juhtkond kaaluks järgmisi otsuseid:

1. Lisaks Indrek Raudse tagasiastumisele riigikogu liikme kohalt teha see ettepanek ka Siim Kabritsale;
2. Teha erakonna volikogule ettepanek kaaluda ministriametist Ken-Marti Vaheri tagasikutsumist;
3. Teha Ken-Marti Vaherile ettepanek astuda tagasi kõigilt erakonna valitavatelt ametikohtadelt;
4. Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach välja arvata erakonna liikmete hulgast.

Eelpool nimetatud isikud on oma ebaväärikate tegudega oluliselt kahjustanud Isamaa ja Res Publica Liidu mainet ja tulevikuperspektiive. Loodame siiralt, et erakonna esimees ja eestseisus mõistavad olukorra tõsidust ja tegutsevad, arvestades meie pöördumist, erakonna maine ning hea nime taastamise nimel.

Erakonna liikmed (tähestikulises järjekorras):

Agu Laius, Aleksander Torjus, Andres Suitso, Henn Pärn, Indrek Varik, Iveta Tomera-Vahter, Laur Sarv, Peeter Lorents, Priit Põldmäe, Priit Sarv, Rain Veetõusme, Raivo Olmet, Rein Saliste, Tarmo Kõuts, Ülo Timuska, Jüri Tümanok Saue linna IRL osakonna juhatuse nimel.

Tagasi üles