Anton Uessoni stipendiumi pälvis Madli Kaljuste

Rävala 8.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi pälvis tänavu Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 5. kursuse üliõpilane Madli Kaljuste.

Tallinna linn on sõlminud Eesti Kunstiakadeemiaga koostöölepingu, milles on ette nähtud linna poolt üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele stipendiumi maksmine, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Stipendiaat valitakse stipendiumitaotluse esitanud magistritaseme üliõpilaste seast, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B (4,0) ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või urbanistliku uurimuse näol.

Anton Uessoni stipendiumi määramise komisjon otsustas määrata käesoleva aasta stipendiumi Madli Kaljustele. Komisjon tõstis esile tema magistritöö «Peituse presentatsioon» intrigeerivat teemavalikut, mis julgeb vaadata olemasoleva ehitatud keskkonna pealispinna alla. Magistritöö analüüsib ruumiolukorda, mis on seotud nõukogude arhitektuuripärandiga Tallinnas.

«Madli Kaljuste suunab oma tegevuse «vahepealsetele hetkedele» ning «aeglastele protsessidele», võttes analüüsitavaks objektiks Rävala 8 büroohoone, mida rahvakeeli «Projekteerijate majaks» kutsutakse. Magistrant analüüsib tänaseks 13 aastat kestvalt «peatselt lammutamisele minevat» hoonet, kui lagunevat hilismodernismi näidet keset kesklinna kinnisvaraarendusi. Komisjon hindas Madli Kaljuste julgust võtta arhitektina endale uudne roll - ruumi kureeriv koreograaf linnalaval, kes tegeleb keskkonnaga, mida kergekäeliselt võib sildistada kui moraalselt vananenut, valet ideoloogiat kandvat ning kaasaja nõuetele sobimatut. Nii kutsub magistritöö autor kriitiliselt suhtuma just tänase päeva aina kiiremini vahetuvatesse ning täpsustuvatesse reglementidesse ja tõekspidamistesse, leides uusi võimalusi ja peidetud potentsiaale kestvas hoolduskuuris ehk «Peituse presentatsioonis»,» põhjendatakse eelnõu seletuskirjas. Magistritöö juhendajad on Martin Melioranski ja Raul Kalvo.

Anton Uessoni stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see määratakse ühele üliõpilasele.

Tagasi üles