Migrandikuritegude varjamine viis Hollandi ministri ametist

  • Migratsiooniminister astus tagasi seoses asüülitaotlejate kuritegude raportiga.
  • Tõsised kuriteod nagu vägistamised ja tapmised liigitati kui «muud» kuriteod.
  • Puhkenud skandaal on eurovalimiste eel tõsine löök peaministriparteile.

Mark Harbers lahkus Hollandi migratsiooniministri ametist pärast seda, kui talle said osaks süüdistused asüülitaotlejate kuritegude varjamises.

FOTO: BART MAAT/AFP/Scanpix

Hollandi migratsiooniministrile Mark Harbersile sai saatuslikuks asüülitaotlejate kuritegude kohta avaldatud raport, milles tõsised kuriteod, nagu vägistamised, laste väärkohtlemised ja mõrvad, paigutati umbmäärasesse kategooriasse «muud» kuriteod.

Eelmisel nädalal Hollandi justiits- ja julgeolekuministeeriumi avaldatud raportist selgus, et asüülitaotlejad rikkusid mullu riigis seadust 4600 korral, näiteks rööviti 2030 korda kauplusi ja pandi toime 250 taskuvargust. Raportis puudus aga viide sellistele tõsistele kuritegudele nagu vägistamine ja tapmine.

Tagasi üles