Mailis Reps: Euroakadeemia läheb kinni

Euroakadeemia mullune avaaktus – välistudengite osakaal õppurite hulgas kasvab jõudsalt.

FOTO: euroakadeemia

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepanekul läheb Euroakadeemia kinni. 

Haridusminister edastas eile Vabariigi Valitsusele ettepaneku Euroakadeemia õppe läbiviimise õiguste kehtetuks tunnistamiseks. 

«Ülemineku ajaga läheb see kinni jah. See tähendab, et uusi tudengeid vastu ei võeta. Riik annab üleminekuaja, mille jooksul olemasolevad üliõpilased lõpetavad,» ütles minister Reps.

Põhjuseid on Repsi sõnul palju. «Seal on väga palju detaile, eelkõige hariduskvaliteedi teema. See protsess on võtnud üle kolme aasta ja mitmed sammud on selleni viinud,» ütles ta. 

Ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand tõdes, et Euroakadeemia õppetegevus ei vasta kõrgkoolile esitatavatele nõuetele ning olukorra paranemise märke ei paista. «Kui kõrgkool ei suuda tagada õppe kvaliteeti, siis sellega rikutakse nii üliõpilaste, tööandjate kui ka kõigi teiste huvipoolte õigustatud ootust kvaliteetsele kõrgharidusele ning seda ei saa lubada,» ütles Reimand. 

Euroakadeemia õppe õigused on kavas tunnistada kehtetuks alates 31. augustist 2020. Tänavu sügisel algava õppeaasta jooksul on võimalik enamusel praegustest üliõpilastest kõrgkool lõpetada.

Euroakadeemias õpib praegu 280 üliõpilast, neist 46 esimesel kursusel. 

Euroakadeemia rektor Jüri Martin ütles, et ei soovi ministri otsust kommenteerida. «See polnud meile üllatus. Käisin kohtumas ministeeriumi ametnikega sel teemal, aga ma ei soovi seda kommenteerida. Meil on kolmkümmend päeva aega, et vaidlustada,» ütles Martin. 

Euroakadeemia (aastani 2009 Euroülikool) on 1997. aastal asutatud erakõrgkool Tallinnas.

Möödunud aasta augustis tegi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsuse mitte akrediteerida Euroakadeemiat.

Mullu septembris algatas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku järelevalve, saamaks täiendavaid argumente ja infot, kas anda kõrgkoolile kuni kaheaastane tähtaeg uuel institutsionaalsel akrediteerimisel osalemiseks või algatada kõrgkoolile antud õppe õiguste kehtetuks tunnistamine.

Probleemidele Euroakadeemias on osutanud ka Politsei-ja Piirivalveamet, kes tunnistas detsembris 2018 kõrgkooli juba teist korda ebausaldusväärseks. Seetõttu ei saanud Euroakadeemia enam võtta vastu välisüliõpilasi kolmandatest riikidest.

Keeleinspektsioon viis kõrgkoolis läbi keelekontrolli ja suunas kuus inimest keeleeksamile. Töötajate eesti keele oskust üldiselt hinnati kehvaks.

Tagasi üles