Riigikogu kuulas ära Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi Kadri Simsoni

Kadri Simson.

FOTO: Sander Ilvest

Riigikogu täiskogu kolmapäevasel istungil tegi ettekande Euroopa Komisjoni liikme kandidaat Kadri Simson, kes kinnitas, et soovib oma senist ministrikogemust Euroopas ära kasutada. 

«Minu senine töökogemus riigikogulasena ning majandus- ja taristuministrina annavad head eeldused, et ka Euroopas Eestit väärikalt esindada,» märkis Simson. Ta tõi välja, et tema senine kogemus loob head eeldused näiteks energeetika, majanduse või transpordiga tegelemiseks, kuid lõplik otsus vastutusvaldkondade ja portfellide osas jääb tulevasele komisjoni presidendile, kellel tuleb kaaluda iga volinikukandidaati. Tema hinnangul on kõik vastutusvaldkonnad Euroopa Komisjonis tähtsad ning väärikad.

Simson ütles, et voliniku nimetamine on iga riigi õigus, see tagab võimaluse komisjonis tehtavatest otsustes kaasa rääkida ja saada vajalikku infot Euroopa Liidu otsustamises toimuvast.

«Olen veendunud, et meie kõigi huvides on tugev ja solidaarne Euroopa Liit. Euroopa Liidu ühiste väärtuste ja koostöö nurgakivid on just usaldus ja solidaarsus, mille edendamisse on Eesti valmis panustama. Meie huvides on ühtne ja avatud Euroopa Liit,» märkis kandidaat.

Simsoni sõnul peab peagi ametisse asuv uus Euroopa Komisjon pöörama tähelepanu Euroopa julgeolekule ning ei tohi unustada lähedasi suhteid Ühendkuningriigiga ja seda ka julgeolekualaselt. Ta ütles, et liidu ja meie liitlaste vahelistesse suhetesse tuleb panustada ning neid tuleb arendada. Kandidaat tõi välja, et praegu ei ole veel selge, mis saab Ühendkuningriigist, kuid on arusaadav, et Eesti ei saa ka tulevikus ilma heade ja tugevate sidemeteta.

Simson on seisukohal, et tugevam Euroopa siseturg on kõigi huvides ja see loob Euroopa ning sealhulgas Eesti ettevõtetele uusi võimalusi maailmas võrdsetel alustel konkureerimiseks. «Nii nagu oleme Eestis asunud vähendama kõiksugu bürokraatlikke meetmeid, mis ettevõtjate tegevust piiravad, tuleb seesuguseid asjatuid takistusi kaotada ka Euroopa siseturul. Me vajame vähem barjääre ning rohkem koostööd,» märkis Simson.

Ta lisas, et Eestil tuleb arendada digitaalset siseturgu, sest see aitab kasvatada ühiskondlikku heaolu. «Me peame olema tehnoloogilise innovatsiooni eesotsas, sest see on meie konkurentsieelis. Eesti tugeva digiriigina saab anda oma panuse üleeuroopalisse arengusse,» rääkis Simson.

Ta märkis, et usub Euroopa Liitu ja meie ühisesse turgu, inimeste piirideta liikumisse ning peab tähtsaks iga inimest. Simson rääkis, et seisab uute transpordilahenduste ja -projektide eest ning peab tähtsaks innovatsiooni transpordist energeetikani. Kandidaadi sõnul seisab Euroopa Komisjonil ees palju väljakutseid, millest üheks tähtsamaks võib pidada tulevast rahastusperioodi. Simson tõi veel välja, et teravate teemadena on endiselt laual julgeolek, piiriküsimused, Euroopa Liidu majandus, maailma suurjõududega konkureerimine ja koostöö.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva ütles täna riigikogus, et Kadri Simson on igati väärikas Eesti riigi kandidaat Euroopa Komisjoni liikme kohale, kuid paratamatult hakkab tulevase volinikuga kaasas käima EKRE taak.

Kõva sõnul pole põhjust kahelda Kadri Simsoni pädevuses ja euroopameelsuses. «Tema ettekanne ja ka vastused tõestasid, et ta sobib nii kõrgesse ametisse. Plussiks on kahtlemata ka see, et valitsuse esitatud Eesti kandidaat on sel korral naine,» ütles Kõva pärast Simsoni kuulamist riigikogu suures saalis. «Ometi on selle nimetamise kohal üks suur mure. Selleks mureks on valitsusliidu üks osapool. Tegu on  EKREga, kes on aastate jooksul näidanud süstemaatiliselt üles vaenulikkust Euroopa Liidu suhtes ja rääkinud Eesti Euroopa Liidust lahkumisest. EKRE on sangpomm Kadri Simsoni jala küljes,» märkis Kõva.

Tema hinnangul on peatsel Euroopa Komisjoni volinikul raske kui mitte võimatu EKRE nimelist sangpommi maha raputada. «Seda vähemalt seni, kui EKRE kuulub valitsusse või siis tundmatuseni ei muutu,» lisas Kõva.

Tagasi üles