Rail Balticu vastased jäid ka teises kohtuastmes kaotajaks

Rail Balticu esialgse sõiduplaani kohaselt kasvab raudtee valmimise järel päevas väljumiste arv kümne aasta jooksul neljalt kuueni ning Tallinnast ja Pärnust saab lõunanaabrite pealinna ja ka Leetu-Poola sõita päevasel ajal iga kahe tunni tagant.

FOTO: Rail Baltic

Tallinna ringkonnakohus jättis reedel tehtud otsusega rahuldamata MTÜ Avalikult Rail Balticust ja Eesti Looduskaitse Seltsi apellatsioonkaebuse esimese astme kohtu otsuse peale, millega lükati tagasi nende soov Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks.

Kaebajad soovisid Rail Balticu Harju ja Pärnu maakonnaplaneeringute tühistamist, sest nende hinnangul kestis maakonnaplaneeringute väljapanek ebamõistlikult lühikest aega ja toimus puhkuste perioodil, mistõttu oli MTÜ ARB ärakuulamisõigus tagatud vaid formaalselt. MTÜ-le ARB ei olnud tagatud juurdepääsu olulisele osale tema poolt küsitud informatsioonile, sealhulgas andmetöötlust võimaldavas formaadis failidele, uuringu algandmetele, palutud trasside kurvide raadiuste andmetele ja arvamusküsitluse aruandele, leidsid kaebajad. Peale selle oli neil veel terve rida muid etteheiteid.

Näiteks see, et trassikoridori asukohavalikul jäeti planeeringutes välja kaks mõistlikku alternatiivi, samuti pole neis hinnangut trassi rajamise võimalikkuse kohta olemasolevale trassile ning analüüsitud pole võimalust Rail Balticu raudtee ja olemasolevate trassikoridoride ühendamiseks ning on jäetud igakülgselt hindamata võimalus rajada Rail Balticu trass olemasoleva trassi kõrvale. Olemasoleva trassikoridori asukoha välistamisel on lähtutud vaid trassi ehitusmaksumusest, jättes arvestamata mõju inim- ja looduskeskkonnale, leidsid kaebajad.

Tallinna halduskohus jättis mullu 7. septembri otsusega kaebuse rahuldamata ja kaebajate menetluskulud nende endi kanda. ARB ja Looduskaitse Selts kaebasid otsuse edasi ning reedel otsustas ringkonnakohus halduskohuse otsuse jõusse jätta. Ringkonnakohus leidis, et halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning selle muutmiseks või tühistamiseks puudub alus. Otsuse peale võib 30 päeva jooksul esitada kassatsioonkaebuse riigikohtule.

Tagasi üles