Ringkonnakohus jättis Hansabussi kaebuse Harju liinihankes rahuldamata

Hansabuss neelas taaskord tüki Läti bussiturust.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud AS-i Hansabuss apellatsioonkaebust ning jättis jõusse halduskohtu otsuse, millega jäeti bussifirma pakkumine Harju maakonna lääne suuna bussiliinidel kvalifitseerimata.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse hankele Harju maakonna lääne, peamiselt Harku valla suuna bussiliinide teenindamiseks esitasid oma pakkumise viis ettevõtet: Atko Liinid, Gobus, Sebe, Hansabuss ja Temptrans.

25. veebruaril otsustas ühistranspordikeskus jätta Hansabussi pakkumine kvalifitseerimata ning tunnistas edukaks Sebe pakkumuse.

Otsuse põhjenduse kohaselt puudusid Hansabussi hankepassis andmed hankedokumentides nõutud tingimustele vastavuse kohta.

Hansabuss esitas riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustuse kvalifitseerimata jätmise otsusele, mille vaidlustuskomisjon jättis 26. märtsil rahuldamata.

Hansabuss kaebas vaidlustuskomisjoni otsuse Tallinna halduskohtusse, mis jättis 20. mail kaebuse rahuldamata, samuti jättis kohus rahuldamata kaebaja taotluse Euroopa Kohtult eelotsuse küsimiseks.

«Nimetatud asjas oli eeltäidetud hankepassi nõuetekohane täitmine hankedokumentides nõutud andmete osas küll faktiliselt võimatu ning see leidis kohtus ka tuvastamist. Küll aga leidis ringkonnakohus, et kaebajal puudus igasugune alus arvata, et nõutud andmed võib jätta üldse esitamata,» selgitas kohtu pressiesndaja Anneli Vilu BNS-ile. «Kohus leidis, et hankija poolt nõutud andmete esitamine sõltumata vigasest või ebaselgelt eeltäidetud hankepassist oli siiski võimalik. Seega olid varasemad otsused õiguspärased,» ütles Vilu.

Ringkonnakohus jättis esmaspäeval tehtud otsusega Hansabussi apellatsioonikaebuse rahuldamata, millega jäi jõusse halduskohtu maikuus tehtud otsus.

Hansabuss võib kassatsioonkaebuse riigikohtule esitada kümne päeva jooksul.

Tagasi üles